Homofobie op de werkplek wordt te weinig serieus genomen

15 mei 2020
Actiedomein: WerkAndere domeinen
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid

In 2019 heeft Unia een recordaantal dossiers over discriminatie van holebi's geopend. Voor het eerst zien we dat de meeste dossiers gaan over incidenten op het werk, gevolgd door haatboodschappen in de media en agressie op straat.

Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Holebi- en transfobie (17 mei) geeft Unia cijfers voor 2019 vrij. We hebben 133 dossiers over discriminatie van holebi's geopend, waarvan 35 gevallen betrekking hadden op holebi’s die werden gediscrimineerd of geïntimideerd op de werkplek.

"Homofobie op de werkplek wordt niet serieus genoeg genomen. Sommige werkgevers beseffen de impact niet van discriminerend gedrag, terugkerende grappen, pesterijen... LGBTI+'s hebben hier last van en wenden zich steeds vaker tot Unia", legt Els Keytsman, directeur van Unia, uit. 

Unia opende dossiers over conflicten met collega's of met een leidinggevende, of over de organisatie- en werkomstandigheden. De meldingen hadden betrekking op alle domeinen: onderwijs, ziekenhuizen, politiediensten... De realiteit is nog zorgwekkender want lang niet alle gevallen worden aan Unia gemeld. Het Europees Bureau voor de grondrechten FRA onthult in haar laatste onderzoek dat één op de vijf LGBTI+'s zich het afgelopen jaar gediscrimineerd voelde op de werkplek.

Het bestraffen van homofobie 

Unia is in 2019 drie keer naar de rechtbank gestapt in een zaak van homofobie. En onlangs nog heeft een zaak van het Arbeidshof in Brussel homofobe pesterijen op het werk opnieuw onder de aandacht gebracht en bestraft. "Uitspraken van de rechtbank herinneren ons eraan dat discriminatie en intimidatie bij wet verboden zijn", zegt Els Keytsman.

De coronamaatregelen verergeren de situatie

Ondanks de vooruitgang die is geboekt op het gebied van effectieve wettelijke gelijkheid, moet België nog veel inspanningen leveren om het publiek te sensibiliseren. De huidige coronacrisis is daar een trieste herinnering aan. "Sinds het begin van de quarantainemaatregelen heeft Unia signalen ontvangen van een opleving van intrafamiliaal geweld tegen jonge holebi’s. Zij zitten gevangen in een onveilige omgeving, nog vergroot door de druk van de quarantainemaatregelen. Dit kan leiden tot zelfmoordpogingen, zelfverminking, zelfmedicatie en alcoholverslaving", betreurt Els Keytsman. 

Werken aan meer bewustzijn moet vroeg beginnen, al in de school. Ook het bedrijfsleven, waar gevallen van homofobe intimidatie te vaak geminimaliseerd worden, moet krachtig reageren.

Vergelijkbare artikels

7 mei 2024

Europese richtlijn om burgers beter te beschermen tegen discriminatie

Unia is zeer verheugd over de goedkeuring van de richtlijn over normen voor "organen voor gelijke behandeling" door de Raad van de Europese Unie op 7 mei, onder Belgisch voorzitterschap. Dit is een belangrijke richtlijn in de huidige politieke context, omdat ze normen vastlegt om de onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen zoals Unia te garanderen, hen te voorzien van voldoende middelen en hun mandaat en bevoegdheden te versterken.