Identitaires Ardenne: twee beheerders krijgen zes maanden celstraf zonder uitstel

30 juni 2021
Actiedomein: Media/internet
Discriminatiegrond: Racisme

Het hof van beroep van Luik heeft op 30 juni 2021 de uitspraak bevestigd die in eerste aanleg was gedaan door de correctionele rechtbank van Neufchâteau in een zaak van online hatespeech. De twee beheerders van de Facebookpagina ‘Identitaires Ardenne’ werden schuldig bevonden aan het aanzetten tot haat en geweld.

In april 2017 diende Unia klacht in tegen de beheerders van de Facebookpagina ‘Identitaires Ardenne’, wegens aanzetten tot haat en geweld. Unia was voordien op de hoogte gebracht door een aantal burgers. Het gerechtelijke onderzoek bevestigde de vermoedens. Daarna stelde Unia zich burgerlijke partij, met instemming van haar raad van bestuur. 

Het hof van beroep bevestigde dus de veroordeling van twee beheerders van de groepering ‘Identitaires Ardenne’ wegens aanzetten tot haat en geweld, en ook wegens hun deelname aan een groepering die, kennelijk en herhaaldelijk, discriminatie of segregatie segregatie wegens een raciaal kenmerk verkondigde. 

De twee personen werden veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf zonder uitstel en een boete van 800 euro. Het hof van beroep legde nog een extra sanctie op: tien jaar lang mogen ze sommige burgerrechten en politieke rechten niet uitoefenen. 

Zeer terecht wees het hof op het gevaar dat uitging van de daden van de beklaagden. Als leden van een burgerbeweging namen de twee personen haatdragende en racistische standpunten in. 

Een voorbeeld van een Facebookpost van ‘Identitaires Ardenne’: "Faites votre devoir de patriote. Combattez l’Islam. Rejoignez-nous !” als tekst onder een affiche waarop een gewapende man in uniform te zien was. De pagina werd gevolgd door meer dan 2.000 Facebookgebruikers. Naar eigen zeggen komt ‘Identitaires Ardenne’ op voor “het verdedigen van de verworvenheden van ons verleden tegenover de aanspraken op en de verovering van ons grondgebied door een archaïsche beschaving”. 

Unia vond dat de woorden, gepubliceerd op de pagina, duidelijk aanspoorden tot haat en geweld. Haatboodschappen op sociale media publiceren en delen is in strijd met de wet. Bovendien kan dit dramatische gevolgen hebben voor het samenleven in een democratische maatschappij. De vrijheid van meningsuiting is één van de hoekstenen van onze democratie, maar wie aanzet tot haat of geweld gaat over de grens. De moord op leraar Samuel Paty in Frankrijk toont op tragische wijze hoe aanzetten tot haat en geweld op sociale media ernstige gevolgen kan hebben.