Geloof of levensbeschouwing

Een gesluierde vrouw wordt de toegang tot een stembureau geweigerd, een jonge Joodse man wordt op straat lastiggevallen omdat hij een keppeltje draagt, een moslim weigert de hand van zijn collega te schudden, een hogeschool neemt een nieuw reglement aan waarmee ze elk hoofddeksel verbiedt, ...

Geloof of levensbeschouwing

Geloof of levensbeschouwing verwijst naar het al dan niet bestaan van een god of van goden. Atheïsme, agnosticisme en vrijzinnigheid vallen er dus ook onder.

De diversiteit van geloof of levensbeschouwingen brengt ook vandaag nog heftige reacties teweeg, op het werk, op school, bij openbare instellingen, in de media.

De antiracisme- en antidiscriminatiewetgeving bestraffen:

  • directe of indirecte discriminatie: iemand ontslaan, of weigeren om hem aan te nemen; weigeren aan iemand te verhuren enzovoort;
  • haatboodschappen: aanzetten tot haat, geweld of discriminatie;
  • haatmisdrijven: diverse vormen van geweld, fysieke en verbale agressie of pesterijen op school, op het werk, bij sport, op internet en sociale media.

Wat doet Unia?

Om godsdienstvrijheid met andere grondrechten te verzoenen, met name op het werk; pleit Unia voor het concept van de 'grootste gemene deler': bij een individuele vraag (over voeding, over de aanpassing van een uurrooster enzovoort), gaan we op zoek naar een antwoord dat niet alleen de vraagsteller voldoening schenkt, maar waar alle betrokkenen baat bij hebben.

Unia bestrijdt discriminatie op grond van geloof of levensbeschouwing op alle maatschappelijk domeinen waarvoor het bevoegd is. Dat doen we:

  • door mensen die gediscrimineerd zijn te adviseren en te begeleiden;
  • door te informeren, te sensibiliseren en te vormen;
  • via een onlinetool* en een document (laatste aanvulling: januari 2016) over veruiterlijkingen van overtuigingen ;
  • door werkgevers - met name via de onlineopleiding eDiv - te informeren over de antidiscriminatiewetgeving;
  • door aanbevelingen te richten aan de bevoegde autoriteiten;
  • door te overleggen met de sectoren, de overheid en het maatschappelijke middenveld.

* Deze onlinetool wordt binnenkort herwerkt naar aanleiding van de recente rechtspraak rond de zaak Achbita
 

Gediscrimineerd of getuige van discriminatie?

Meld het!

Blijf op de hoogte

Wil je de activiteiten van Unia volgen? Dat kan op verschillende manieren: