Geloof of levensbeschouwing

Een hogeschool neemt een nieuw reglement aan waarmee ze elk hoofddeksel verbiedt, een sikh wordt niet aangenomen voor een koksfunctie omwille van zijn baard, een werknemer vraagt aan zijn werkgever om een ruimte te voorzien zodat hij kan bidden tijdens de pauze, ...

Mensen kunnen hun religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging zowel tonen door hun handelingen als door hun kleding. Bijvoorbeeld door diensten of activiteiten bij te wonen, bepaalde praktijken te volgen of door een uiterlijk symbool van hun overtuiging te dragen.

De vrijheid om dat te doen – en dus de vrijheid van godsdienst – is een grondrecht en een fundamenteel mensenrecht in België. Dat wil zeggen dat je de vrijheid hebt om zelf te kiezen waarin je gelooft en hoe, en dat je dit niet hoeft te verbergen of verplicht bekend te maken. Ook levensbeschouwingen zoals atheïsme, agnosticisme of vrijzinnigheid worden door dit recht beschermd.

Soms brengt de diversiteit van geloof of levensbeschouwingen heftige reacties teweeg: op het werk, op school, in de publieke ruimte… Als iemand zonder geldige reden anders behandeld wordt omwille van zijn of haar (werkelijke of vermeende) geloof of levensbeschouwing, gaat het om discriminatie en dat is verboden. Ook haatboodschappen en haatmisdrijven zijn strafbaar.

Het recht om je geloof of levensbeschouwing te tonen, is echter ook niet absoluut. Om specifieke redenen en onder bepaalde strenge voorwaarden kan het veruiterlijken van je geloof of levensbeschouwing beperkt of zelfs verboden worden.

Meer info over geloof of levensbeschouwing

Levensbeschouwelijke en religieuze symbolen

Mag een werkgever, schooldirectie of zaakvoerder iemand verbieden om levensbeschouwelijke of religieuze symbolen te dragen? Ontdek wat mag en niet mag. 

Handelingen en praktijken

Hoe kan je als werkgever, schooldirectie of zaakvoerder reageren op vragen rond gebedsruimtes, voedingsvoorschriften, religieuze feestdagen …? En wat zijn je rechten als leerling of werknemer? Lees meer over vragen rond religieuze praktijken.

Wettelijk kader

Wanneer het over levensbeschouwelijke en religieuze symbolen gaat, worden vaak specifieke juridische termen gebruikt. Lees meer over de juridische context.

Hoe helpt Unia?

Bij Unia bestrijden we discriminatie op grond van geloof of levensbeschouwing op alle maatschappelijk domeinen waarvoor we bevoegd zijn. Daarbij overleggen we met de sectoren, de overheid en het maatschappelijk middenveld.

Volg ons op onze sociale media