Handicap

Een man met een verstandelijke beperking wil begeleid gaan wonen in een appartement - maar zijn verblijf in een voorziening voor personen met een handicap wordt verlengd, een rolstoelgebruiker heeft bij gebrek aan een hellend vlak geen toegang tot zijn gemeentehuis, een leerling met autisme wordt geweigerd in zijn buurtschool - hoewel er redelijke aanpassingen mogelijk zijn, een blinde man grijpt naast een bureaufunctie - hoewel er aangepast informaticamateriaal bestaat, ...

Een persoon met een handicap heeft dezelfde rechten als iedereen. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Personen met een Handicap herinnert daar met nadruk aan.

Mensen met een handicap maken ongeveer 15 procent van de wereldbevolking uit. Toch blijven ze op tal van hindernissen stoten die hun actieve participatie aan het politieke, economische, sociale en culture leven in de weg staan. Een handicap moet gezien worden vanuit die maatschappelijke obstakels, en niet louter als een persoonsgebonden gebrek.

Wat doet Unia?

Unia bevordert een maatschappelijke veeleer dan een medische kijk op handicap. We ondersteunen een inclusieve samenleving en bestrijden discriminatie:

Dat doen we ...

  • ... door personen met een handicap en alle betrokken maatschappelijke actoren te informeren over de antidiscriminatiewetgeving en het VN-Verdrag;
  • ... door mensen te adviseren en te begeleiden die gediscrimineerd zijn of het slachtoffer zijn van een schending van de rechten uit het VN-Verdrag;
  • ... door na te gaan of wetgeving en beleid in ons land overeenstemmen met het VN-Verdrag; door studies te publiceren en aanbevelingen te doen;
  • ... door te overleggen met personen met een handicap en de verenigingen die hun belangen vertegenwoordigen, meer bepaald via onze begeleidingscommissie.

Meer weten?


 

Gediscrimineerd of getuige van discriminatie?

Meld het!

Volg ons op onze sociale media