Racisme

Een IT'er wordt niet geselecteerd voor een sollicitatiegesprek omdat "hij niet-Europees is". Een huuradvertentie vermeldt de woorden "geen zwarten". In het discussieforum van een online krant roept iemand op om "migranten in zee te gooien". Een rabbijn ontdekt een hakenkruis op de voordeur van de synagoge. Een asielzoeker wordt in elkaar geslagen omdat buurtbewoners tegen de aanwezigheid van een opvangcentrum zijn.

Racisme

Wat is racisme?

Racisme is een houding van systematische vijandigheid of minachting voor bepaalde personen of groepen van personen op basis van hun nationaliteit, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afkomst.

Racisme manifesteert zich op verschillende manieren: door middel van bij wet verboden discriminerende handelingen, uitlatingen, geschriften of gedragingen.

Maar afgezien los van de individuen of groepen die rechtstreeks het doelwit zijn, is racisme ook schadelijk voor de samenleving als geheel.

Racisme

Wat doet Unia om racisme te bestrijden?

Unia adviseert en begeleidt mensen die slachtoffer zijn van discriminatie, analyseert de gevolgen van racisme in onze samenleving, geeft opleidingen in verschillende sectoren rond over diversiteit en sensibiliseert de overheid rond de strijd tegen racisme en discriminatie door hen adviezen en aanbevelingen te bezorgen.

Racisme

Hoe kan je racisme bestrijden?

Burgers, werkgevers, verhuurders, lerarenleerkrachten, politici, iedereen kan bijdragen aan een meer gastvrije en open samenleving voor iedereen. We hebben een aantal concrete acties ter bestrijding van racisme op een rijtje gezet.