Wat doet Unia om racisme te bestrijden?

Unia bestrijdt racisme in al zijn vormen.

Unia richt zich tot:

Personen die een beroep doen op haar diensten

Wat doet Unia om racisme te bestrijden?
  • Door gediscrimineerde burgers te adviseren, ondersteunen en begeleiden; 
  • Door via dialoog oplossingen te vinden;
  • Door in bepaalde gevallen gerechtelijke stappen te ondernemen.

Contact met ons opnemen?

Het bedrijfsleven

Wat doet Unia om racisme te bestrijden?
  • Door werkgevers te informeren over de inhoud van de antiracisme- en antidiscriminatiewetgeving (door praktische antwoorden te geven op concrete situaties, met name via de online tool eDiv) om werkgevers te ondersteunen in het diversiteitsbeleid in hun bedrijf;
  • Door opleidingen te geven aan verschillende institutionele doelgroepen (politie, justitie, lokale overheden, enz.), bedrijven en diverse organisaties;
  • Door overleg te plegen en door samenwerkingsovereenkomsten te ondertekenen met sectoren (bijvoorbeeld met werkgevers en de verschillende vakbonden), overheden en de vrijwilligerssector.

De overheid

Wat doet Unia om racisme te bestrijden?

Aan het grote publiek en de scholen

Wat doet Unia om racisme te bestrijden?
  • Op het vlak van sensibilisering en preventie beschikt Unia over uiteenlopende instrumenten in de strijd voor gelijke kansen en tegen discriminatie. Deze instrumenten zijn door Unia of andere organisaties ontwikkeld.
  • Unia werkt samen met verschillende partnerorganisaties op specifieke domeinen, zoals huisvesting, waar kandidaten uit minderheidsgroepen vaak het slachtoffer zijn van discriminatie bij het zoeken naar een woning.
  • Unia organiseert ook campagnes en evenementen om specifieke doelgroepen te sensibiliseren. De jaarlijkse #GeefMe1Minuut-videowedstrijd mobiliseert scholen en klassen uit het hele land rond een thema.

Blijf op de hoogte

Wil je de activiteiten van Unia volgen? Dat kan op verschillende manieren: