Aanbevelingen voor de berichtgeving over buitenlandse personen of personen met een migratieachtergrond

In 1993 voerde Universiteit Gent een eerste studie uit naar de inhoud van verschillende Vlaamse en Franstalige dagbladen. Die studie werd uitgevoerd op vraag van de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB) en Unia en onderzocht de manier waarop media personen van vreemde origine in beeld brachten.

In aansluiting daarop, publiceerde de Werkgroep Media en Migranten van de AVBB, de Koning Boudewijnstichting en Unia een gids ‘Aanbevelingen voor de berichtgeving over allochtonen’. In 2007 werd dit werk verder gezet, onder leiding van Frieda Saeys (UGent) en Marc Lits (UCL), met de studie ‘De berichtgeving over allochtone minderheden in de Belgische media’ (Hiernaast).

In mei 2016 heeft de Franstalige Conseil de déontologie journalistique zijn gids met aanbevelingen geüpdatet en laten vergezellen van een lexicon dat de termen verzamelt die, in deze context, het vaakst voor verwarring zorgen.

Vergelijkbare publicaties

29 mei 2020

Berichten in het grensgebied tussen opinie en haat: een analyse van de communicatie van Vlaamse politieke accounts op sociale media

{title}

Om Unia's opdracht om online haatboodschappen te bestrijden uit te voeren, willen we begrijpen hoe online haat ontstaat, functioneert en opgang maakt. Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel en UCLouvain maakten daarom in opdracht van Unia een taalwetenschappelijke analyse van de boodschappen van politici, partijen en influencers op sociale media in verkiezingstijd.