Arbeidshof Brussel (Nederlandstalig), 4 oktober 2011

4 oktober 2011
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

De arbeidsrechtbank te Brussel had, bij vonnis van 18 maart 2010, besloten dat er sprake was van discriminatie op grond van politieke overtuiging in het kader van het ontslag van een werknemer, lid van een bepaalde politieke partij, door een vakbond.

Het Arbeidshof analyseert het conflict tussen grondrechten dat in deze zaak voorligt. Volgens het Hof is de vakbond wel degelijk een identiteitsgebonden onderneming. De ontslagen werknemer had door zijn functie toegang tot het hele informaticasysteem. Hij heeft misschien wel zijn lidmaatschap opgezegd bij de politieke partij in kwestie maar dit betekent niet dat hij het gedachtegoed niet meer zou genegen zijn. Zijn ontslagbrief stelt immers: “Onder grote druk zie ik mij genoodzaakt…”.

Downloads