Hof van Beroep Gent, 24 juni 2021

24 juni 2021
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing
Gerechtelijk arrondissement: Oost-Vlaanderen
Rechtsmacht: Hof van Beroep

In een zwembad verbiedt het huishoudelijk reglement het dragen van burkini’s om hygiënische/ecologische redenen. Er wordt gezegd aan een man met een loszittende zwemshort en een vrouw met burkini dat ze in deze kledij het zwembad niet kunnen betreden.

Datum: 24 juni 2021

Instantie: Hof van Beroep Gent

Criterium: geloofsovertuiging

Actiedomein: goederen en diensten

Thema:

In een zwembad verbiedt het huishoudelijk reglement het dragen van burkini’s om hygiënische/ecologische redenen. Er wordt gezegd aan een man met een loszittende zwemshort en een vrouw met burkini dat ze in deze kledij het zwembad niet kunnen betreden.

De rechtbank van eerste aanleg beslist, bij vonnis dd. 5 juli 2018, dat het verbieden van een lichaamsbedekkend badpak vanwege hygiëne of om veiligheidsredenen niet gerechtvaardigd is en dus een discriminatie inhoudt. Wat hygiëne en veiligheid betreft, verwijst de rechter naar het advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Daarin staat aangegeven dat bij correct gebruik van lichaamsbedekkende zwemkledij als zwemkledij voldoet aan de hygiënische eisen. Verder houdt dit geen obstakel in voor de veiligheid, noch voor de drager ervan, noch voor andere gebruikers van het zwembad.

Beslissing:

Het Hof van beroep bevestigt het vonnis geveld in eerste aanleg.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Gent, 24-06-2021

Downloads