Hogere verzekeringspremie vermeden

21 februari 2023
Discriminatiegrond: Andere gronden

Een man moet een bijpremie van 45% betalen voor een schuldsaldoverzekering bij een verzekeringsmaatschappij omwille van ADHD. De verzekeraar beslist na onze interventie uiteindelijk om de premie aan te bieden aan de normale voorwaarden.

We raden de melder in eerste instantie aan om zelf bij de verzekeraar een rechtvaardiging voor de hogere premie te vragen. De verzekeringsarts verwijst naar een vermeend verhoogd overlijdensrisico volgens twee wetenschappelijke studies.

Unia vindt de rechtvaardiging onvoldoende en de bijpremie disproportioneel. Uit de rechtvaardiging van de verzekeraar en de aangehaalde wetenschappelijke studies blijkt geen duidelijk verband met een verhoogde premie van 45%. De verzekeraar houdt bovendien geen rekening met de individuele situatie van de melder. De behandelende arts van de melder stelt een schrijven op voor Unia waarin de wetenschappelijke studies worden genuanceerd en de individuele medische toestand van melder verder wordt toegelicht. Unia schrijft de verzekeraar aan om de bijpremie te verduidelijken of te laten vallen. Uiteindelijk moet de man niet extra betalen