Artikel 13: toegang tot de rechter

De Staten die Partij zijn waarborgen personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen de toegang tot een rechterlijke instantie, met inbegrip van procedurele en leeftijdsconforme voorzieningen, teneinde hun effectieve rol als directe en indirecte partij, 9

waaronder als getuige, in alle juridische procedures, met inbegrip van de onderzoeksfase en andere voorbereidende fasen, te vergemakkelijken.

Teneinde effectieve toegang tot rechterlijke instanties voor personen met een handicap te helpen waarborgen, bevorderen de Staten die Partij zijn passende training voor diegenen die werkzaam zijn in de rechtsbedeling, met inbegrip van medewerkers van politie en het gevangeniswezen.

VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap

Makarova vs. Lithouwen (2017)

In feite

The author's wife was the victim of a road accident which was caused by V.M. As a result, she suffered multiple bodily injuries, including a head injury. On 9 January 2006, a government medical commission established a medical disability ratio of 60% for Ms. Makarova, which was later aggravated to a ratio of 80%. She was thus unable to come to the police station in person. By letters of 25 January 2006 and 15 April 2006, she therefore requested to be informed of the criminal investigation initiated against V.M. Tthe requests were ignored by the authorities with the consequence that she was unlawfully deprived of her right to challenge the decisions and conclusions of the prosecutor.

Munir Al Adam vs. Saoudi Arabië (2018)

In feite

The Saudi authorities transported the author to a hospital for a routine health check. The doctor said that the author suffered from hearing loss in his right ear of 70/110, and that urgent surgery was necessary in order to prevent permanent and complete hearing loss. The prison administration left the author untreated. Six months later, the author was taken to another appointment with a doctor. The doctor stated that his condition had worsened to the point that he could no longer hear in his right ear. The doctor also stated that, at that point, surgery could not fix the author’s hearing.

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Dordevic v. Kroatië (2012)

In feite

Een moeder en haar zoon, die een mentale en fysieke handicap heeft, zijn vier jaar het slachtoffer geweest van  mishandeling en pesterijen door jongeren uit de buurt. Het geweld tegen hen was ingegeven door de ernstige handicap van de zoon (en daarnaast door hun Servische afkomst). De eisers hadden herhaaldelijk over deze situatie geklaagd bij verschillende overheden. De klacht is gericht tegen Kroatië omdat de verschillende personen en instellingen hun verantwoordelijkheid niet hebben genomen en het onaanvaardbare gedrag niet hebben doen stoppen ondanks verschillende opmerkingen van de familie.

Nikolyan vs. Armenië (2019)

In feiten

The applicant in this case had lodged a divorce and eviction claim before the courts against his wife, submitting that their conflictual relationship made co-habitation unbearable. However, the domestic courts never examined his claim as he was declared legally incapable, following proceedings brought by his wife and son, who was living with his family in the same flat. The applicant argued that after he had been declared legally incapable he had no standing before the domestic courts to pursue his divorce and eviction claim or to apply for judicial review of his legal incapacity. He also complained that his being deprived of legal capacity had breached his right to respect for his private life.