Strategisch plan 2023-2027: in verbinding met een wereld in verandering

Wat is de visie van Unia? Waar willen we tegen 2027 staan? Hoe positioneren we ons in het maatschappelijk debat? Door welke prioriteiten laten we ons leiden? Het strategisch plan 2023-2027 (pdf) geeft richting aan ons werk.

5 strategische assen: de krijtlijnen van onze visie

Het strategisch plan 2023-2027 omvat de volgende 5 assen:

  1. Unia komt op voor meer inclusie en meer democratie in een gepolariseerde samenleving. Hoe? Door bijvoorbeeld polarisatieprocessen te identificeren en bruggen te bouwen en te versterken.
  2. Unia komt op voor meer inclusie en meer democratie in een gedigitaliseerde samenleving. Hoe? Door de digitale kloof en de discriminerende effecten van kunstmatige intelligentie bloot te leggen.
  3. Unia zet in op de participatie van de meest kwetsbare personen en op de eerbiediging van hun rechten om systemische discriminatie te bestrijden. Hoe? Door onder meer de mechanismen te identificeren die leiden tot verhoogde kwetsbaarheid.
  4. Unia is en blijft als kwaliteitsvol gelijkheidsorgaan een referentie in België en op internationaal niveau. Hoe? Door onze status, plaats en bekendheid te bevestigen en in te zetten op partnerschappen.
  5. Unia doet wat ze zegt. Hoe? Door intern diversiteit en inclusie te garanderen en de fysieke en digitale toegankelijkheid van onze diensten te garanderen.

Ontdek het strategisch plan 2023-2027 (pdf)

Onze visie is het resultaat van een participatief proces

Het evaluatie- en denkproces voor ons strategisch plan 2023-2027 bestond uit verschillende stappen:

  • Een team van medewerkers uit verschillende diensten analyseerde de maatschappelijke context en de verwachtingen voor de toekomst.
  • Stakeholders werden geïnterviewd en de bekendheidsenquête gaf ons meer inzicht in de noden van onze melders.
  • Met behulp van interne focusgroepen en een tevredenheidsenquête brachten we de interne sterktes en zwaktes naar voren.