Parallel rapport voor het Comité voor de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW) (2022)

Wist je dat 86% van de mantelzorgers van mensen met een beperking vrouw is? Of dat de arbeidsparticipatie van vrouwen van buitenlandse origine lager blijft dan die van mannen en dat ze vaker deeltijds werken, in lager betaalde banen of in minder gewaardeerde sectoren (zoals huishoudelijke hulp)? 

Het zijn maar enkele van de thema’s van het parallel rapport dat Unia en Myria hebben opgesteld voor het Comité van de Verenigde Naties voor de uitbanning van discriminatie van vrouwen.

Als Nationale Mensenrechteninstelling stelt Unia een parallel rapport op wanneer België periodiek wordt geëvalueerd. De VN-comités gebruiken deze rapporten, net als die van het maatschappelijk middenveld, om met België in gesprek te gaan over de nationale mensenrechtensituatie en mogelijke verbeteringen.

Na de dialoog (de zogenaamde "constructieve dialoog") stellen de commissies "slotopmerkingen" op, waarin de bezorgdheden en aanbevelingen ten aanzien van de staat worden opgenomen.

Vergelijkbare publicaties