Jaarverslag 2018: mensenrechten in ere herstellen

In 2018 weerklonk luid protest tegen het racisme dat onze samenleving aanvreet. Er werd opgeroepen tot een meer krachtige tegenmobilisatie door politici en burgers. Ons beeld van een open en tolerant land kreeg in 2018 nog verder een deuk door homofobe agressies in verschillende Belgische gemeenten.  

Dat het moeilijk is om de samenleving op een inclusieve leest te schoeien, blijkt ook uit de plaats van mensen met een handicap in onze samenleving (gebrek aan echte vooruitgang rond toegankelijkheid, drempels bij het uitoefenen van hun stemrecht, gebrek aan budget voor zelfstandig wonen, …).  

In 2018 waren er gelukkig ook positieve evoluties in de regelgeving en grote juridische overwinningen. Maar deze onmiskenbare vooruitgang contrasteert met de hernieuwde spanningen in de samenleving, die kreunt onder de groeiende sociale ongelijkheid die haar cohesie ondermijnt. We moeten hier meer gehoor aan geven en blijven werken op wat mogelijk is en ook op wat verboden is. 

Het jaarverslag zoomt in op de meest frappante ontwikkelingen in 2018 en de impact daarvan op de aanbevelingen van Unia, ons strategisch plan en onze acties op lokaal en internationaal niveau. Je kan het volledige jaarverslag downloaden op deze pagina.  

Jaarverslag versus cijferverslag 

Daarnaast heeft Unia ook een cijferverslag: dit verslag kan je complementair lezen met het jaarverslag. Het cijferverslag heeft een kwantitatieve focus en analyseert vooral de trends in de meldingen die we in 2018 ontvingen. Bovendien geeft het cijferverslag ook cijfers rond onze rechtszaken, onze informatie- en sensibilisatieacties en onze opleidingen. Je kan het cijferverslag hier raadplegen.  

Presentatie jaarverslagen in Vlaanderen 

In de loop van 2019 presenteerde Unia haar jaarverslag in de verschillende Vlaamse centrumsteden. De regionale rapporten 2018, die voorgesteld werden aan de schepenen en verantwoordelijke ambtenaren, kan je hieronder downloaden: