Tools voor inclusie

Wil je werken aan inclusie in je school? Dan bestaan er talloze tools om je op weg te helpen. Hieronder vind je zowel een overzicht van de hulpmiddelen van Unia én een databank met tools van andere organisaties die rond inclusie werken.

Tools van Unia

Tools voor inclusie

Informatiebrochure: redelijke aanpassingen op school

Waarop hebben leerlingen en studenten met een handicap recht? Je leest er alles over in onze brochure rond redelijke aanpassingen in het onderwijs. Je vindt er bovendien goede voorbeelden uit Belgische scholen.

Inclusief onderwijs in het belang van het kind

Samen met het Kinderrechtencommissariaat werkte Unia een tekst uit over het belang van het kind en hoe dit belang op de juiste manier kan afgewogen worden. In deze tekst bespreken we onder andere drie momenten waarop de proportionaliteit van redelijke aanpassingen kan worden afgewogen en hoe dat moet gebeuren in de praktijk.

Leidraad voor het overleg rond redelijke aanpassingen

Hoe organiseer je als CLB een overleg rond redelijke aanpassingen? Unia stelde een leidraad op met tips voor overlegmomenten in het kader van een gemotiveerd verslag.

Tools van andere organisaties

Tools voor inclusie

Van heldere richtlijnen tot boeiende documentaires en zelfreflectietools: heel wat organisaties werkten handige hulpmiddelen uit om inclusief onderwijs in praktijk te brengen. Je ontdekt ze in onze databank met tools van partnerorganisaties.

Blijf op de hoogte

Wil je de activiteiten van Unia volgen? Dat kan op verschillende manieren: