Tools voor inclusie

Wil je werken aan inclusie in je school? Dan bestaan er talloze tools om je op weg te helpen. Hieronder vind je zowel een overzicht van de hulpmiddelen van Unia én een databank met tools van andere organisaties die rond inclusie werken.

Tools van Unia

Informatiebrochure: redelijke aanpassingen op school

Waarop hebben leerlingen en studenten met een handicap recht? Je leest er alles over in onze brochure rond redelijke aanpassingen in het onderwijs. Je vindt er bovendien goede voorbeelden uit Belgische scholen.

Inclusief onderwijs in het belang van het kind

Samen met het Kinderrechtencommissariaat werkte Unia een tekst uit over het belang van het kind en hoe dit belang op de juiste manier kan afgewogen worden. In deze tekst bespreken we onder andere drie momenten waarop de proportionaliteit van redelijke aanpassingen kan worden afgewogen en hoe dat moet gebeuren in de praktijk.

Leidraad voor het overleg rond redelijke aanpassingen

Hoe organiseer je als CLB een overleg rond redelijke aanpassingen? Unia stelde een leidraad op met tips voor overlegmomenten in het kader van een gemotiveerd verslag. 

Podcast: recht op inclusief onderwijs

In een podcast van twee afleveringen bespreekt Unia het recht op inclusief onderwijs. In de eerste aflevering bekijken we hoe het hanteren van een mensenrechtenvisie op handicap kan bijdragen aan inclusief onderwijs. En in de tweede aflevering gaan we kijken hoe het overleg rond redelijke aanpassingen op school kwaliteitsvol kan verlopen zodat het recht op inclusief onderwijs maximaal gegarandeerd wordt.

Webpagina Trainingsmateriaal inclusief onderwijs 

Unia werkte trainingsmateriaal over inclusief onderwijs uit. In interviews laten we een professor onderwijsrecht, een professor orthopedagogiek en een leerling toelichten waarom inclusie belangrijk is, hoe we inclusie kunnen bereiken en hoe zo’n inclusief traject ervaren wordt. Er werden inspiratietafels georganiseerd met diverse experten. Deze boeiende gesprekken werden gefilmd. Daarnaast maakten we nog infofiches, uiteraard ook in easy-to-read-versies.

Bekijk alles op Trainingsmateriaal inclusief onderwijs IE+.

Tools van andere organisaties

Van heldere richtlijnen tot boeiende documentaires en zelfreflectietools: heel wat organisaties werkten handige hulpmiddelen uit om inclusief onderwijs in praktijk te brengen. Je ontdekt ze in onze databank met tools van partnerorganisaties.

Volg ons op onze sociale media