Directie

Aan het roer van Unia staan twee directeurs: Els Keytsman en Patrick Charlier. Wie zijn ze?

    Sinds 1 februari 2016 zijn Els Keytsman en Patrick Charlier benoemd als directeurs van Unia. Zij leiden Unia onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur

    Els Keytsman studeerde Bedrijfsmanagement en Toegepaste Economische Wetenschappen (VUB). Ze vervulde verschillende managementfuncties in de sociale en publieke sector. Nadat ze enkele jaren politiek actief was, werd ze diensthoofd van de Politieke Dienst van Oxfam-Wereldwinkels vzw en directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

    Els Keytsman is ook internationaal actief: ze zetelt als onafhankelijk lid in de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) en is sinds 2021 plaatsvervangend lid van de Raad van bestuur van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA).

    Patrick Charlier is jurist van opleiding. Hij werkte voor de Liga voor Mensenrechten, eerst als juridisch raadgever (1992-1996), daarna als directeur (1996-2001). In 2001 ging hij aan de slag bij Unia. Hij vervulde er verschillende functies: eerst binnen de dienst Racisme en het waarnemingscentrum voor Migratie, daarna als coördinator van het departement Discriminatie en tot slot als directeur.

    Patrick is sinds oktober 2023 voorzitter van Equinet (het Europees netwerk van gelijkheidsorganen) en is plaatsvervangend lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen.