Rechtbank van eerste aanleg Brussel, 4 februari 2020

4 februari 2020
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing
Gerechtelijk arrondissement: Brussel

Een sportzaal weigert personen die een hoofddoek dragen, op grond van het huishoudelijk reglement. Dit reglement was reeds voorwerp van een juridische procedure, die resulteerde in een arrest van 8 september 2015.

Datum : 4 februari 2020

Instantie : rechtbank van eerste aanleg Brussel

Criterium : geloofsovertuiging

Thema :

Personen die de hoofddoek dragen, worden geweigerd in een sportzaal op grond van het huishoudelijk reglement. Dit reglement was reeds voorwerp van een juridische procedure die resulteerde in een arrest van 8 september 2015.

Beslissing :

De rechtbank meent dat de voorwaarden om te voldoen aan artikel 23 van het Gerechtelijk wetboek niet vervuld zijn en de verzoekschriften dus ontvankelijk zijn. De rechtbank besluit dat er sprake is van een indirect onderscheid, maar niet van discriminatie, omdat het reglement de proportionaliteitstoetsing doorstaat.

Unia was betrokken partij.

Afgekort: Rb.1ste A. Brussel, 4-02-2020