Inclusieve communicatie: onze praktische tips

Omdat Unia wil dat iedere persoon zich gehoord en vertegenwoordigd voelt en dat iedere persoon zich kan herkennen in elke vorm van communicatie.

Wat is inclusieve communicatie ?

Inclusieve communicatie houdt rekening met de bestaande diversiteit in de samenleving zodat elke persoon zich gehoord, erkend en aangesproken kan voelen bij de boodschap. Het is communicatie dat zich richt op een zo breed mogelijk publiek en meerdere referentiekaders hanteert bij het bepalen van de vorm en de inhoud. 

Tips voor inclusief schrijven

Inclusief schrijven is schrijven zonder groepen uit te sluiten en ervoor zorgen dat je boodschap begrepen wordt en toegankelijk is.

Tips voor het gebruik van afbeeldingen en video’s

Kies afbeeldingen en video's waarin je doelgroep zich kan herkennen en zorg ervoor dat ze voor iedereen toegankelijk zijn.

Eén van onze missies is het bevorderen van gelijkheid en het bestrijden van discriminaties op basis van de criteria die zijn vastgelegd in de antidiscriminatiewetgeving. Onze tips zullen je in staat stellen bijzondere aandacht te besteden aan je communicatie naar mensen met een handicap en etnische minderheden.  
We kaarten ook gender aan, al behoort dit discriminatiecriterium niet tot onze bevoegdheden (meer informatie over dit onderwerp bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen).