Andere discriminatiegronden

Gezondheidstoestand

Andere discriminatiegronden

Een vrouw wordt een schuldsaldoverzekering geweigerd omdat ze vijftien jaar geleden een niertransplantatie onderging; een kandidaat-verpleger wordt geweerd omwille van een hepatitis C-besmetting die hij ooit opliep; een kankerpatiënt mag zich niet inschrijven voor een opleiding van korte duur omwille van zijn gezondheidstoestand - enzovoort.

Onder 'huidige of toekomstige gezondheidstoestand' verstaat Unia de huidige toestand van iemands gediagnosticeerde fysieke of psychische aandoening, ofwel de toekomstige of redelijkerwijs te verwachten gezondheidstoestand.

Bij het onderzoeken van gevallen van discriminatie op grond van de gezondheidstoestand moet men rekening houden met het feit of de werknemer in staat is zijn taak uit te voeren, en in het geval van mensen met een chronische ziekte ook met eventuele redelijke aanpassingen die men kan doorvoeren.

Vermogen

Andere discriminatiegronden

Een eigenaar eist van kandidaat-huurders een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een inkomen van 2000 euro; een eigenaar weigert te verhuren aan 'zwarten, niet-Belgen en insolvabelen' - enzovoort.

Onder 'vermogen' verstaat Unia het beschikken over financiële draagkracht, van welke aard ook.

Deze discriminatiegrond komt het vaakst indirect voor op de huisvestingsmarkt, bijvoorbeeld weigeren te verhuren aan mensen met een leefloon of een werkloosheidsuitkering.

Fysieke kenmerken

Andere discriminatiegronden

Onder 'fysieke kenmerken' verstaat Unia de kenmerken die aangeboren zijn of buiten iemands wil voorkomen (bijvoorbeeld geboortevlekken, brandwonden, letsels van operaties, verminkingen) en die stigmatiserend voor die persoon zijn of zouden kunnen zijn.

Tatoeages, piercings, kapsels en dergelijke worden dus niet beschouwd als fysieke kenmerken.

Burgerlijke staat

Andere discriminatiegronden

Een eigenaar weigert zijn appartement te verhuren aan een alleenstaande vrouw - enzovoort.

Gediscrimineerd of getuige van discriminatie?

Meld het!

Blijf op de hoogte

Wil je de activiteiten van Unia volgen? Dat kan op verschillende manieren:

Volg ons op Facebook en Twitter