Discriminatiegronden

In België verbiedt de wet discriminatie op grond van specifieke, zogenoemde 'beschermde criteria'. We noemen dat ook discriminatiegronden.

Er is sprake van discriminatie wanneer je in een vergelijkbare situatie minder goed behandeld wordt vanwege je herkomst, handicap, geloof of levensbeschouwing, leeftijd, seksuele oriëntatie enzovoort

Er is geen sprake van discriminatie wanneer een verschil in behandeling objectief en redelijk kan worden verklaard.

Wat doet Unia?

Unia informeert je over je rechten, ondersteunt je bij je acties of registreert alleen de feiten om de bevoegde autoriteiten te sensibiliseren. Unia is een onafhankelijke openbare instelling waar je in vertrouwen en gratis terecht kan.

Meer informatie?

Gediscrimineerd of getuige van discriminatie?

Meld het!

Volg ons op onze sociale media