Andere actiedomeinen

Welzijn

Een patiënte weigert een behandeling door een mannelijke dokter of een arts van buitenlandse afkomst; dove personen hebben het moeilijk om met het verplegend personeel te communiceren doordat er in hospitalen geen gebarentolk voorhanden is; een buitenlandse hulpverpleegster krijgt geregeld beledigingen te slikken door patiënten of collega's; een patiënt krijgt te maken met homofoob of serofoob gedrag door een arts...

Medisch en verzorgend personeel wordt meer en meer aangezet om na denken over hun omgang met personen die specifieke vragen hebben in verband met hun afkomst, religie, leeftijd, seksuele geaardheid enzovoort. Unia streeft ernaar om de standpunten van zorgverleners en zorgbehoevenden met elkaar te verzoenen en deze relatie in goede banen te leiden.

Binnen de gezondheidszorg zijn het promoten van transculturele vaardigheden en het in acht nemen van de rechten van ouderen en gehandicapten vandaag de dag essentiële thema's.

Unia ondersteunt en geeft advies aan slachtoffers van discriminatie in de gezondheidszorg (zowel verplegend personeel als patiënten).

Unia formuleert aanbevelingen voor de betrokken overheden op basis van onderzoek en in dialoog met de sector.

Vrije tijd

Een blindengeleidehond mag niet binnen in een horecazaak; iemand van vreemde origine wordt geweigerd aan de ingang van een discotheek; een voetballer wordt op het veld beledigd vanwege zijn (vermeende) seksuele geaardheid; op het terras van een café wordt een vrouw niet bediend omdat ze een hoofddoek draagt...

Bij vrijetijdsbesteding gaat om activiteiten als uitgaan met vrienden, naar de film of het theater gaan, een museum of bibliotheek bezoeken, sporten enzovoort. Unia adviseert en ondersteunt iedereen die tijdens zijn vrijetijdsbeoefening met discriminatie te maken krijgt.

In de sportwereld werken we mee aan instrumenten die racisme en discriminatie helpen te bestrijden: reglementen, vormingen, campagnes enzovoort.

Unia is ook actief in de culturele sector, bijvoorbeeld als redelijke aanpassingen geweigerd worden aan mensen met een handicap of als artiesten haatboodschappen verspreiden.

Gediscrimineerd of getuige van discriminatie?

Meld het!

Volg ons op onze sociale media