Andere actiedomeinen

Welzijn

Andere actiedomeinen

Een patiënte weigert een behandeling door een mannelijke dokter of een arts van buitenlandse afkomst; dove personen hebben het moeilijk om met het verplegend personeel te communiceren doordat er in hospitalen geen gebarentolk voorhanden is; een buitenlandse hulpverpleegster krijgt geregeld beledigingen te slikken door patiënten of collega's; een patiënt krijgt te maken met homofoob of serofoob gedrag door een arts...

Medisch en verzorgend personeel wordt meer en meer aangezet om na denken over hun omgang met personen die specifieke vragen hebben in verband met hun afkomst, religie, leeftijd, seksuele geaardheid enzovoort. Unia streeft ernaar om de standpunten van zorgverleners en zorgbehoevenden met elkaar te verzoenen en deze relatie in goede banen te leiden.

Binnen de gezondheidszorg zijn het promoten van transculturele vaardigheden en het in acht nemen van de rechten van ouderen en gehandicapten vandaag de dag essentiële thema's.

Unia ondersteunt en geeft advies aan slachtoffers van discriminatie in de gezondheidszorg (zowel verplegend personeel als patiënten).

Unia formuleert aanbevelingen voor de betrokken overheden op basis van onderzoek en in dialoog met de sector.

Vrije tijd

Andere actiedomeinen

Een blindengeleidehond mag niet binnen in een horecazaak; iemand van vreemde origine wordt geweigerd aan de ingang van een discotheek; een voetballer wordt op het veld beledigd vanwege zijn (vermeende) seksuele geaardheid; op het terras van een café wordt een vrouw niet bediend omdat ze een hoofddoek draagt...

Bij vrijetijdsbesteding gaat om activiteiten als uitgaan met vrienden, naar de film of het theater gaan, een museum of bibliotheek bezoeken, sporten enzovoort. Unia adviseert en ondersteunt iedereen die tijdens zijn vrijetijdsbeoefening met discriminatie te maken krijgt.

In de sportwereld werken we mee aan instrumenten die racisme en discriminatie helpen te bestrijden: reglementen, vormingen, campagnes enzovoort.

Unia is ook actief in de culturele sector, bijvoorbeeld als redelijke aanpassingen geweigerd worden aan mensen met een handicap of als artiesten haatboodschappen verspreiden.

Politie en justitie

Een homokoppel wordt geïntimideerd door een politiepatrouille; een politieofficier van Maghrebijnse origine wordt door zijn collega's gepest; iemand ondergaat een identiteitscontrole op grond van zijn (vermeende) etnische afkomst; een politieofficier doet op zijn Facebook-pagina uitspraken die aanzetten tot haat tegen vreemdelingen; bij een andere luidt het: 'Gehandicapte collega's bij de politie?! Wat krijgen we nu!'...

In de strijd tegen discriminatie zijn politie en gerecht uitgelezen partners van Unia. Als hoeder van de wet, overheidsdienst en werkgever is de politie het aan zichzelf verschuldigd om het beginsel van de niet-discriminatie consequent toe te passen op elk werkvlak.

Toch gebeurt het dat politiemensen zich bezondigen aan haatboodschappen of -misdrijven. Ook valt het voor dat ze in hun dagelijkse taken bepaalde gevallen van discriminatie aan de kant schuiven en bijvoorbeeld weigeren een pv op te stellen.

Een samenwerkingsverband op basis van een overeenkomst tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Unia schetst een duidelijk kader waarbinnen de politie en Unia kunnen samenwerken in de strijd tegen discriminatie en haatboodschappen. Deze overeenkomst omvat onder meer bijzondere aandacht voor opleiding.

Sinds 1 januari 2018 trad er ook een nieuw samenwerkingsprotocol tussen Unia en het Comité P in werking.

Gediscrimineerd of getuige van discriminatie?

Meld het!

Blijf op de hoogte

Wil je de activiteiten van Unia volgen? Dat kan op verschillende manieren: