“Liever geen huurders met leefloon of werkloosheidsuitkering”

16 oktober 2017
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Andere gronden

Op de huisvestingsmarkt weigeren verhuurders soms om te verhuren aan mensen zonder vast werk, bijvoorbeeld met een leefloon of een werkloosheidsuitkering. Wanneer ze dat doen, discrimineren ze op basis van vermogen. Wie deze vorm van discriminatie meemaakt, wordt gelukkig beschermd door de antidiscriminatiewetgeving. 

Een eigenaar vraagt aan kandidaat-huurders om een loonbrief voor te leggen, een verhuurder weigert om zijn woning te huren aan ‘insolvabelen’, … Bij Unia ontvingen we in 2016 maar liefst 165 meldingen rond discriminatie op basis van vermogen op de private huurmarkt. Zoals in 2014 al bleek uit onze Diversiteitsbarometer Huisvesting, worden mensen met een uitkering structureel uitgesloten in hun zoektocht naar een woning. Vastgoedmakelaars lijken nochtans goed op de hoogte te zijn van de antidiscriminatiewetgeving, maar verschuilen zich vaak achter verhuurders die geen huurders met een uitkering willen. 

Wat zegt de wet?

In België beschermt de antidiscriminatiewetgeving 19 specifieke discriminatiecriteria. De bekendste zijn de raciale criteria, handicap, geloof of levensbeschouwing, seksuele geaardheid en leeftijd. Maar ook het vermogen, of de financiële draagkracht die iemand heeft, wordt als discriminatiecriterium beschermd door de wet.   

Uiteraard mag een eigenaar aandacht besteden aan de vraag of de huurder zijn huur wel regelmatig zal kunnen betalen. Niettemin staat de antidiscriminatiewetgeving niet alle praktijken toe. De eigenaar mag wel rekening houden met de financiële middelen van een kandidaat-huurder, maar dat moet op een objectieve en redelijke manier gebeuren.

Om inlichtingen in te winnen over de solvabiliteit van de kandidaat-huurder, mag een eigenaar dus wel eisen dat de kandidaat-huurder bewijzen van inkomsten voorlegt. Maar de eigenaar mag zich niet beperken tot het aanvaarden van loonfiches, omdat hij dan van bij het begin andere vormen van inkomsten uitsluit waarover de kandidaat zou kunnen beschikken.

Melden loont

Heb je zelf al eens een gelijkaardige situatie meegemaakt? Weet dan dat je dit kan melden bij Unia. We helpen je gratis en in alle vertrouwelijkheid. 

Vergelijkbare artikels