Actiedomeinen

Unia doet meer dan alleen individuele meldingen behandelen. Ook op een meer structurele manier willen we discriminatie bestrijden en gelijke kansen bevorderen.

Dat doen we door op verschillende maatschappelijke domeinen te sensibiliseren, door contacten met verschillende spelers te onderhouden, door projecten van partnerorganisaties te ondersteunen enzovoort.

Op al deze gebieden verdedigt en bevordert Unia het respect voor de mensenrechten in België. Lees hier meer over de rol van Unia op het gebied van mensenrechten.

Gediscrimineerd of getuige van discriminatie?

Meld het!

Volg ons op onze sociale media