Goederen en diensten

Een barman wil geen alcohol schenken aan een persoon met een handicap, een buschauffeur weigert de toegang aan een reiziger van vreemde origine, een bank laat klanten ouder dan zestig maximaal 1.000 euro afhalen, een eigenaar wil zijn pand niet verhuren aan een homokoppel...

Binnen de sector van goederen en diensten wordt Unia het vaakst geraadpleegd rond discriminatie bij huisvesting, vervoer en het bank- en verzekeringswezen. Deze zeer ruime sector omvat voorts het aanbod aan en de toegang tot horeca, gezondheidszorg, openbare diensten, het culturele leven en de diverse diensten die de vrije beroepen aanbieden.

Als redelijke aanpassingen ontbreken of geweigerd worden, leidt ook dat tot discriminerende situaties, die mensen met een handicap verhinderen om actief aan het maatschappelijke leven deel te nemen.

Wat doet Unia?        

Unia bestrijdt discriminatie in de goederen- en dienstensector op alle discriminatiegronden waarvoor het bevoegd is. Dat doen we:

  • door mensen die gediscrimineerd zijn te adviseren en te begeleiden;
  • door uiteenlopende actoren te sensibiliseren rond de toegankelijkheid van diensten;
  • door aanbevelingen te richten aan de bevoegde autoriteiten;
  • door te overleggen met de sector, de overheid en het maatschappelijke middenveld.

Gediscrimineerd of getuige van discriminatie?

Meld het!

Volg ons op onze sociale media