Werk

Een werkgever wil geen mensen van vreemde origine aanwerven onder het voorwendsel dat zijn klanten dat niet willen, een werkgever beëindigt een selectieprocedure nadat hij vernomen heeft dat de betrokken kandidaat doof is, een arbeider wordt telkens bespot om zijn veronderstelde homoseksualiteit, ...

Discriminatie op de arbeidsmarkt kan op elk moment van het arbeidsproces voorkomen: bij de aanwerving, tijdens de uitvoering van het arbeidscontract of bij het beëindigen ervan. Het kan gaan om een bewuste of onbewuste poging om iemand te discrimineren of schaden (directe discriminatie) of om het onrechtstreekse gevolg van een beslissing of procedure (indirecte discriminatie).

Wat doet Unia?

Unia bestrijdt discriminatie op de arbeidsmarkt op alle discriminatiegronden waarvoor we bevoegd zijn. We overleggen hierbij ook met de sectoren, de overheid en het maatschappelijke middenveld. Bovendien heeft Unia samenwerkingsakkoorden met alle werkgeversorganisaties en met alle vakbonden. 

Advies en begeleiding

Word je op het werk ongelijk behandeld, krijg je niet de redelijke aanpassingen waar je recht op hebt of was je het slachtoffer van pesterijen? Neem dan contact met ons op. We adviseren en begeleiden je.

Heb je een vraag over religieuze praktijken of over het dragen van religieuze of levensbeschouwelijke symbolen op de werkvloer? Lees dan zeker eerst onze pagina’s over geloof of levensbeschouwing.

Tools voor een geslaagd diversiteitsbeleid

Wil je het diversiteitsbeleid in je bedrijf of organisatie verbeteren en weet je niet goed hoe eraan te beginnen?

Studies en publicaties

Wil je meer weten over diversiteit op de werkvloer? Unia houdt de vinger aan de pols en publiceert regelmatig studies en brochures. Ontdek bijvoorbeeld onze brochure rond redelijke aanpassingen op de werkvloer (2017). Of lees onze rapporten: de Socio-economische Monitoring (2017) en de Diversiteitsbarometer Werk (2012).

Aanbevelingen

Unia doet ook aanbevelingen aan de bevoegde autoriteiten om discriminatie op de werkvloer doeltreffend te bestrijden.

Gediscrimineerd of getuige van discriminatie?

Meld het!

Volg ons op onze sociale media