Leeftijd

Een werkgever vraagt aan een uitzendbureau om voor een job alleen kandidaten jonger dan dertig te selecteren, een bank weigert een kredietkaart aan klanten ouder dan zeventig, een eigenaar wil zijn appartement niet verhuren aan huurders jonger dan dertig, een bediende krijgt te horen dat ze niet in aanmerking komt voor een opleiding omdat ze 'te dicht bij haar pensioenleeftijd staat', ...

Volgens de wet hebben jongere en oudere personen dezelfde rechten. Maar in de realiteit worden mensen vaak anders behandeld omwille van hun leeftijd: op de werkvloer, bij de verzekeringen, bij de bank, op de woonmarkt en bij het uitoefenen van sociale, culturele, economische en politieke activiteiten.

Wat is leeftijdsdiscriminatie?

Bij leeftijdsdiscriminatie wordt iemand zonder geldige reden anders behandeld omwille van zijn of haar leeftijd.

Bijv. een bedrijf wil een social media expert aannemen en zoekt in de vacature “kandidaten van 25 tot 35 jaar”. Dat is discriminatie. Want ook jongere of oudere kandidaten kunnen de gezochte vaardigheden hebben.

Een verschillende behandeling omwille van leeftijd kan in sommige situaties wel gerechtvaardigd zijn. Lees er meer over in onze brochure leeftijdsdiscriminatie.

Wie wordt erdoor geraakt?

Iedereen heeft een leeftijd en is dus ooit een ‘jongere’ of een ‘oudere’. Dat wil zeggen dat iedereen het slachtoffer kan worden van leeftijdsdiscriminatie.

Bijv. een verhuurder discrimineert als die weigert om een woning te verhuren aan jongeren (omdat de verhuurder bang is dat ze feesten zullen organiseren) of aan ouderen (omdat de verhuurder vreest dat ze de tuin niet zullen onderhouden). Hij of zij baseert zich dan op vooroordelen.

Waar komt het voor?

Leeftijdsdiscriminatie komt vaak voor op de arbeidsmarkt, maar ook in andere sectoren: verzekeringen, deelname aan socioculturele activiteiten...

Wanneer gaat het om leeftijdsdiscriminatie? Ontdek de voorbeelden per domein.

Hoe helpt Unia?

Gediscrimineerd of getuige van discriminatie?

Meld het!

Volg ons op onze sociale media