Huisvesting

In een verhuuradvertentie staat te lezen: 'Geen OCMW-kandidaten', 'Arbeidscontract van onbeperkte duur vereist' of 'We verhuren niet aan vreemdelingen'; een eigenaar wil niet aan een jongere verhuren omdat hij vreest dat die zijn woning niet goed zal onderhouden; een blinde kandidaat-huurder wordt geweigerd vanwege zijn geleidehond; een eigenaar verbreekt het huurcontract wanneer hij verneemt dat de huurder homo is - enzovoort.

De toegang tot behoorlijke huisvesting is een grondrecht. Maar het is moeilijk te handhaven, zowel door de evolutie van de marktprijzen, een onvoldoende groot publiek aanbod en een gebrek aan aangepaste sociale woningen als door de discriminerende houding van eigenaars of vastgoedkantoren.

Wat doet Unia?

Discriminatie is verboden bij elke fase van de verkoop of verhuur van een woning. Unia bestrijdt discriminatie op de huisvestingsmarkt op alle discriminatiegronden waarvoor het bevoegd is. Dat doen we:

Gediscrimineerd of getuige van discriminatie?

Meld het!

Blijf op de hoogte

Wil je de activiteiten van Unia volgen? Dat kan op verschillende manieren:

Volg ons op Facebook en Twitter