Huisvesting

Een verhuuradvertentie luidt: 'Geen OCMW-kandidaten', 'Arbeidscontract van onbeperkte duur vereist' of 'We verhuren niet aan vreemdelingen', een blinde kandidaat-huurder wordt geweigerd vanwege zijn geleidehond, een eigenaar verbreekt het huurcontract wanneer hij verneemt dat de huurder homo is, ...

De toegang tot behoorlijke huisvesting is een grondrecht. Toch is er nog veel discriminatie op de huisvestingsmarkt. Vooral kandidaat-huurders zonder arbeidscontract en kandidaat-huurders van niet-Belgische origine worden hiermee geconfronteerd.

Wat doet Unia?

Discriminatie is verboden, en dat bij elke fase van de verkoop of verhuur van een woning. Unia bestrijdt discriminatie op de huisvestingsmarkt voor alle discriminatiegronden waarvoor we bevoegd zijn. Daarbij overleggen we met de sector, de overheid en het maatschappelijke middenveld.

Advies en begeleiding

Werd je gediscrimineerd tijdens je zoektocht naar of je verblijf in een woning? Neem dan contact met ons op. We adviseren en begeleiden je in de stappen die je kan ondernemen om je rechten te doen gelden.

Raciale discriminatie op de huisvestingsmarkt bewijzen

Vermoed je dat je tijdens je woningzoektocht gediscrimineerd wordt op basis van je origine? Dan kan een praktijktest uitsluitsel bieden. Ontdek hoe je discriminatie telefonisch of via e-mail kan bewijzen.

Informatie voor huurders, eigenaars en professionals uit de sector

  • Discriminatie bestrijden vereist in de eerste plaats informatie en bewustmaking. Samen met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest legt Unia in een brochure de beginselen van de wetgeving uit, en geven we een reeks tips. Lees de brochure.
  • Sinds 2023 kunnen de eigenaar en het vastgoedkantoor in Brussel alleen bepaalde persoonlijke informatie vragen aan de persoon die een privéwoning wil huren. Een formulier bevat de informatie die kan worden opgevraagd.

Rapporten en studies

Via rapporten en studies houdt Unia de vinger aan de pols. Zo onderzoekt de Diversiteitsbarometer Huisvesting (2014) de mate en de vormen van discriminatie in de publieke huisvesting en de privéhuisvesting.

Aanbevelingen

Unia doet ook aanbevelingen aan de bevoegde autoriteiten om discriminatie op de private en publieke huisvestingsmarkt doeltreffend te bestrijden.

Volg ons op onze sociale media