Preventie & Sensibilisering

Voorkomen is beter dan genezen: daarom is preventie één van de pijlers van Unia.

Unia organiseert campagnes om te informeren en sensibiliseren. Unia biedt begeleiding en training aan wie een diversiteitsbeleid wil voeren. We bieden tools aan in de strijd voor gelijke kansen en tegen discriminatie. En onze lokale contactpunten in Vlaanderen en Wallonië garanderen een vlotte toegang tot onze diensten in jouw regio.

Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid

Het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid (FIM) werd in 1991 door de federale regering opgericht. Het fonds steunde projecten om de maatschappelijke integratie van personen van buitenlandse herkomst te stimuleren, om discriminatie tegen te gaan en om de interculturele dialoog te bevorderen.

Het FIM-secretariaat was sinds 1993 bij Unia ondergebracht. Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenschappen en gewesten echter volledig bevoegd voor de overgedragen middelen. Unia speelt geen rol meer in de nieuwe werking, maar heeft tot 30 juni 2016 de dossiers verwerkt voor de projecten van de oproep van 2014 en de jaren voordien.

Download hier het eindrapport van het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid. 

Volg ons op onze sociale media