Rechtspraak & Alternatieven

Is er volgens Unia mogelijk sprake van discriminatie, dan streven we in de eerste plaats naar een constructieve dialoog en een buitengerechtelijke oplossing. Gerechtelijke stappen wenden we pas als laatste redmiddel aan, en zelfs dan streven we naar alternatieve maatregelen.

Dialoog als het kan, gerechtelijke stappen als het moet

In heel wat dossiers speelt Unia vooral een ondersteunende rol. Dan informeren we de melder of de betrokken partijen over hun rechten en plichten. Andere tussenkomsten in discriminatiedossiers richten we in de eerste plaats op een constructieve, buitengerechtelijke afhandeling. Die benadering biedt meer kans op een snelle, duurzame en vaak ook structurele oplossing, en draagt zo bij tot een preventieve aanpak van discriminatie.

Naar de rechtbank stapt Unia wanneer een buitengerechtelijke oplossing niet mogelijk blijkt, de zaak een belangrijke maatschappelijke relevantie heeft (bijvoorbeeld om precedent te vestigen of de wetgeving verder te verduidelijken) of de feiten bijzonder ernstig zijn (bijvoorbeeld flagrante haatmisdrijven). Maar zelfs dan streven we naar alternatieve maatregelen, die een positieve impact kunnen hebben op slachtoffer en dader.

Volg ons op onze sociale media