Politie en justitie

Een politiepatrouille valt een homokoppel lastig, een rechter weigert een moslima in de rechtszaal omdat ze een hoofddoek draagt, bij een routinecontrole slingert een man racistische scheldwoorden naar een politieagent, …

Fundamentele rol

De politie is de handhaver van de openbare orde. Ze speelt dan ook een fundamentele rol in de strijd tegen discriminatie. Zo ontvangt de politie slachtoffers, schrijft ze klachten neer en gaat ze op zoek naar daders van een haatmisdrijf of van haatboodschappen.

Politie als dader van discriminatie

Politieagenten zijn ordehandhavers. Helaas maken agenten zich soms zelf schuldig aan discriminatie, haatboodschappen of haatmisdrijven. Lees meer.

Politie als slachtoffer van discriminatie

Politieagenten kunnen zoals alle burgers zelf ook het slachtoffer worden van discriminatie of van haatdragende uitspraken. Omdat ze vertegenwoordigers zijn van de ordediensten, worden ze extra beschermd tijdens de uitoefening van hun functie. Lees meer.

Wat doet Unia?

Unia bestrijdt discriminatie door en tegenover de politie door:

  • gediscrimineerde personen te adviseren en bij te staan;
  • politieagenten opleidingen te geven rond de antidiscriminatiewetgeving;
  • de politiezones te begeleiden bij de ontwikkeling van een intern diversiteitsbeleid.

Om ervoor te zorgen dat discriminatie en haatmisdrijven op de juiste manier vervolgd kunnen worden, vragen we politieagenten om zich te baseren op de omzendbrief COL 13/2013.

Deze brief werd gezamenlijk opgesteld door de minister van Justitie, de minister van Binnenlandse Zaken en het college van procureurs-generaal. De doelstelling van deze brief? Het onderzoek verbeteren naar discriminatie en haatmisdrijven en de samenwerking versterken tussen justitie, politie, Unia en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Gediscrimineerd of getuige van discriminatie?

Meld het!

Nieuwsbrief COL13

Wil je geïnformeerd worden over haatmisdrijven en discriminatie?

Volg ons op onze sociale media