Vlaams Belang Jongeren stuurt meldingen ‘kliklijn’ door naar Unia

8 september 2021
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Andere gronden

Vorige week riep Vlaams Belang Jongeren op om ‘linkse taal’ in de klas te melden via een contactformulier. De meldingen die daar gedaan werden, werden zonder medeweten van de melders of van Unia rechtstreeks doorgestuurd naar Unia.  

Vorige week ontving Unia duizenden extra e-mails, doorgestuurd vanuit het invulformulier op de website van Vlaams Belang Jongeren. Een deel van die e-mails was geanonimiseerd, maar Unia ontving ook een 7.500-tal ongeanonimiseerde berichten. Daarin stonden onder andere de naam, adres, geboortedatum, gsm-nummer en gegevens van de school van de personen die het formulier invulden.  

“Hoe dan ook mag niemand ons meldingen doorsturen zonder de expliciete toestemming van de persoon die de melding deed,” reageert Unia. “We hebben daarom contact opgenomen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, om te weten welke stappen we best ondernemen. We zullen hierover ook contact opnemen met Vlaams Belang Jongeren. We betreuren deze schending van de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens.” 

De Gegevensbeschermingsautoriteit startte vorige week al een onderzoek naar de ‘kliklijn’ van Vlaams Belang Jongeren, omdat de politieke opvatting van een persoon onder de ‘gevoelige persoonsgegevens’ valt die beschermd worden door GDPR. Dat kan de verwerking van die gegevens in principe verboden maken.  

Unia betreurt en veroordeelt hoe dan ook de ‘kliklijn’ van Vlaams Belang Jongeren, die onnodig polariseert. Unia pleit voor een inclusieve schoolomgeving waarin alle leerlingen en leerkrachten zich welkom voelen, ongeacht hun politieke voorkeur.

Vergelijkbare artikels