Mensenrechten: werk mee aan de evaluatie van België

Comités van deskundigen van de Verenigde Naties controleren op regelmatige basis of België de mensenrechten respecteert. Het middenveld kan meewerken aan deze evaluaties. Lees hieronder hoe je een steentje kan bijdragen. 

Door de ondertekening van internationale verdragen heeft de Belgische staat zich ertoe verbonden de mensenrechten te respecteren. België moet daarom regelmatig verslag uitbrengen aan de Verenigde Naties over de situatie van deze grondrechten in België.

Op basis hiervan worden er dan aanbevelingen gedaan aan België, maar niet alleen op basis van dit formele rapport. Het maatschappelijk middenveld wordt ook verzocht en aangemoedigd om aanvullende informatie en alternatieve adviezen te verstrekken.

Dat kan op verschillende manieren:

  • een alternatief rapport schrijven;
  • invloed uitoefenen op de lijst van de te behandelen punten die door de comités van deskundigen aan de Belgische staat worden voorgelegd;
  • de overheid herinneren aan de aanbevelingen van de Verenigde Naties;

Elke termijn of procedure moet echter nauwlettend in het oog worden gehouden. Hieronder vind je de nodige informatie in chronologische volgorde of in een tabel.

Belangrijkste data

VN-Verdrag tegen Foltering en andere Wrede, Onmenselijke of Onterende Behandeling of Bestraffing (CAT)

  • 14 juni 2021: uiterste datum voor alternatieve rapporten van NGO’s
  • Van 12 tot 30 juli 2021 (nog te bevestigen): de 71ste Sessie en analyse van het rapport van de Belgische staat (vereenvoudigde procedure). 

Voor meer informatie over de rapportering aan de Verenigde Naties en de mogelijkheden voor NGO’s om hieraan mee te werken, bestaan er specifieke informatiebronnen voor het middenveld op de website van de Verenigde Naties.

Meer informatie over het proces van universele periodieke evaluatie voor NGO’s is beschikbaar op UPR-Info.

Samenvattingstabel

Verdrag

Uiterste datum

Technische aanwijzingen

Contact adres

CAT
Alternatieve rapporten

14 juni 2021

Word document
Frans of Engels

registry@ohchr.org et cat@ohchr.org