Kettingmail: ‘België is een topbestemming’

De kettingmail 'België is een topbestemming' beweert dat Bulgaren en Roemenen in België politiek asiel aanvragen om vijf dagen een gratis hotelovernachting te krijgen. 

De kettingmail

Onlangs ontdekt en het wordt stil gehouden voor de media.

Een nieuw fenomeen is nu: België top bestemming ! Bulgaren & Roemenen (die het niet nodig hebben en geen politiek asiel willen) komen op een vrijdag naar België en vragen politiek asiel aan. Ze staan enkele uren met hun familie in de rij te wachten en vragen een verkorte procedure aan. Die is vijf dagen.Voor die vijf dagen is België verplicht ze onderdak te verlenen en worden ze in een hotel geplaatst op kosten van België. Na de vijf dagen komen de ambtenaren naar het hotel om de Bulgaren uit te leggen dat ze geen asiel krijgen. Wat blijkt nu ?Dat ze op zondag al terug vertrokken zijn naar Bulgarije.Leuk meegenomen zo’n gratis  citytripje. De drie overige hotelboekingen? Ach ja, die moeten we ook nog betalen.Mijn nekharen gaan recht staan bij het lezen van deze tekst. Terwijl de meerderheid van onze werkende mensen tussen de 80 en 120 euro  bruto per dag verdienen. Terwijl uitkeringstrekkers 50 euro of minder per werkdag ontvangen, zijn er in dit land toch gelukkige zielen die zonder  uitkering of zonder zelfs maar te werken kunnen genieten van Club Med-faciliteiten. De plaats van gebeuren: Brussel

Daar genieten 1200 asielzoekers in 24 verschillende hotels die zijn aangesloten bij de FOD-afdeling vertier van een welverdiende pretvakantie. Elke maand kosten die hotelkamers 1,3 miljoen euro. Elke maand! En aan wie hebben we dat vooral te danken? Juist, aanElio Di Rupo en Caroline Gennez, die zoeken met man en macht (en vooral uw centen) kiesvee.

Nu de N-VA een ernstige bedreiging begint te vormen doen alle Belgische socialisten er een schepje bovenop. En als de N-VA daar iets tegen durft te ondernemen worden ze zonder pardon uitgemaakt voor racisten.

Nu gij weer ……Onthoud dit:  vroeg of laat gaat de bom barsten  en...... sneller dan we denken !!!

Op de Amerikaanse tv, wat gebeurt er met Belgiëon American TV, what happens to Belgium?Wreed , had al eens iets gelijkaardigs gezien , onze kleinkinderen zullen er méé opgescheept zitten.Maar 1 ding méé te doen , GROTE KUIS , allen naar land van herkomst , daar kunnen ze doen wat ze willen

Ps stuur dit door naar zoveel mogelijk kennissen , mensen moeten wakker worden van alles wat allah aangaat  !!!!!!!!!!    

Analyse

In België bestaat er inderdaad een versnelde procedure voor asielaanvragen van onderdanen van de Europese Unie en onderdanen van kandidaat-lidstaten. De wet voorziet voor die aanvragen een beslissingstermijn van vijf werkdagen. Tijdens die vijf dagen is België in principe verplicht de betrokkenen op te vangen.

Die internationale verplichting vloeit voort uit het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en het beginsel van non-refoulement: het verbod een asielzoeker terug te zenden naar het land waar hij te vrezen heeft voor vervolging. Het recht op opvang is ook vastgelegd in de Europese richtlijn 2013/33/EU van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (herschikking). Het gaat hier dus niet om een verschil tussen België en de andere lidstaten (waardoor België een 'topbestemming' zou worden) maar om een op Europese regelgeving gebaseerde wetgeving.

Tussen 2008 en 2012 was er in de Belgische opvangcentra een voortdurend tekort aan opvangplaatsen. Er zijn toen veel noodmaatregelen genomen om op die situatie te reageren, in het bijzonder via een uitbreiding van het opvangnetwerk. Gedwongen door de omstandigheden werd ook overgegaan tot noodopvang en werden opvanggerechtigden ondergebracht in goedkope hotels. Zeker voor de mensen in de hotels (waar zelfs niet-begeleide minderjarige vreemdelingen werden opgevangen) ontbrak lange tijd elke vorm van omkadering. Asielzoekers uit EU-lidstaten kregen tijdens die periode zelfs géén opvangplaats toegewezen.

Sinds enige tijd zijn er opnieuw voldoende opvangplaatsen in het reguliere opvangnetwerk en worden er geen asielzoekers meer opgevangen in hotels. EU-onderdanen krijgen momenteel tijdens hun asielprocedure geen opvangplaats. Roemeense en Bulgaarse burgers hebben sinds 1 januari 2014 vrije toegang tot de Europese arbeidsmarkt. Roemenen en Bulgaren die een asielaanvraag hebben ingediend na 1 januari 2014 vallen eveneens onder die regelgeving en krijgen geen opvangplaats meer (zie de instructie van Fedasil van 24 december 2013).

De kettingmail moet ook gerelativeerd worden. In 2012, bijvoorbeeld, waren er 39 asielaanvragen uit Bulgarije en 44 uit Roemenië. 

Conclusie

Uit dit alles mogen we concluderen dat de kettingmail 'België is een topbestemming' niet overeenstemt met de actualiteit en dat hij daarom beter niet wordt doorgestuurd. Ontvang je deze mail? Dan kan je de verzender altijd laten weten dat je dit soort e-mails niet wenst te ontvangen. Je kan hem of haar ook altijd de analyse van deze kettingmail doorsturen.