Arbeidshof te Antwerpen, 21 november 2011

21 november 2011
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Antwerpen
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een dame is, na medisch geschikt te zijn bevonden, sinds 2004 werkzaam als erkend havenarbeider van het logistiek contingent van de haven van Antwerpen. Ze postuleert voor een job als containermarkeerder bij het algemeen contingent. Voor deze job dient ze opnieuw een medisch onderzoek te ondergaan waarvan de criteria vastliggen in een zogenaamd 'Kwaliteitshandboek'. Omwille van haar diabetes type 1 wordt ze automatisch afgewezen zonder functiespecifiek onderzoek. Haar zaak wordt door de Arbeidsrechtbank afgewezen bij vonnis dd. 2 maart 2010.

Het Hof meent dat de integrale en automatische uitsluiting van insulineafhankelijke diabetici uit de havensector verder gaat dan wat noodzakelijk is om het doel te bereiken dat wordt beoogd (veiligheid) en dus onevenredig en discriminerend is. Het Hof pakt het dossier aan via het criterium 'handicap'.

De externe dienst die oordeelde over de medische geschiktheid hield geen rekening met de specifieke aspecten van de functie en dus de concrete taken die uiteindelijk zouden uitgeoefend worden. Hij slaagde er niet in om aan te tonen dat de afwezigheid van de betrokken handicap een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste zou uitmaken.

Het zogenaamde 'Kwaliteitshandboek' waarop de externe dienst zich steunde wordt nietig verklaard, voor zover het de bepalingen inzake diabetes betreft, aangezien het een onderscheid maakt tussen insuline-afhankelijke kandidaten die zonder meer uitgesloten worden en diabetici die tabletten innemen en onder bepaalde voorwaarden kunnen medisch geschikt bevonden worden.

Downloads