Dove personen moeten geen doktersattest tonen voor autoverzekering

20 juni 2018
Discriminatiegrond: Handicap

Een attest van de huisarts: dat moesten dove personen voorleggen om een autoverzekering af te sluiten bij een bepaalde verzekeringsonderneming. De onderneming vroeg dit als bewijs dat de betrokkenen een auto mogen besturen. Overbodig en stigmatiserend, en dus namen enkele dove mensen contact op met Unia.

Al 20 jaar geleden werd in een koninklijk besluit rond het rijbewijs (23 maart 1998) opgenomen dat dove personen rijgeschikt zijn. Bovendien wordt een rijbewijs slechts afgegeven aan kandidaten die een verklaring hebben ondertekend waarin ze bevestigen dat ze niet lijden aan een van de lichaamsgebreken of aandoeningen die opgenomen zijn in dit koninklijk besluit.

Unia nam contact op met de verzekeringsonderneming, informeerde hen over het koninklijk besluit van 23 maart 1998 en wees hen erop dat een doktersattest voor deze groep volkomen overbodig is, en stigmatiserend voor dove personen. De verzekeringsonderneming zag daardoor in dat ze verkeerd gecommuniceerd had. Dove klanten kunnen vanaf nu zonder meer een autoverzekering afsluiten, aan dezelfde voorwaarden als alle andere klanten.

Meer weten?