Arbeidshof Antwerpen, 16 januari 2019

16 januari 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: Antwerpen
Rechtsmacht: Arbeidshof

Na zijn sollicitatie ontvangt een sollicitant per ongeluk een interne mail. Daarin staat: “Doe maar A. Weer zo nen buitenlandse naam”. Wanneer hij meer uitleg vraagt over deze e-mail, antwoordt het bedrijf te moeten vaststellen “dat niet alle buitenlandse werkkrachten met goede intenties komen werken” en dat ze vaak meer kosten aan ziekenkas dan dat ze het bedrijf iets opbrengen.

Arbeidshof Antwerpen, 16 januari 2019

Datum: 16 januari 2019

Instantie: Arbeidshof Antwerpen

Criterium: nationale en/of etnische afstamming

Beslissing:

Uit de feiten en stukken blijkt onmiskenbaar en ondubbelzinnig dat nationale en/of etnische afstamming meespeelde in het sollicitatieproces. Bovendien hanteert het bedrijf negatieve vooroordelen en veralgemeningen met betrekking tot de Marokkaanse en/of Arabische afstamming.

Unia was partij bij de zaak. 

Afgekort: AHof. Antwerpen, 16-01-2019

Downloads