Arbeidshof Brussel, 5 april 2016

5 april 2016
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een geneesheer uit grove racistische opmerkingen ten aanzien van medewerkers in het operatiekwartier. Hij wordt ontslagen omwille van dringende redenen.

Arbeidshof Brussel, 5 april 2016

Datum: 5 april 2016

Instantie: Arbeidshof Brussel

Criterium: racisme

Beslissing:

Het Arbeidshof meent dat de uitspraken van die aard zijn dat het wel degelijk gaat om een ontslag omwille van dringende redenen.

Afgekort: A.Hof Brussel, 5-04-2016

Downloads