Arbeidshof Gent, 8 oktober 2021

8 oktober 2021
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: Oost-Vlaanderen
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een preventieadviseur in een sociale werkplaats waar veel werknemers met een migratieachtergrond werken, werd ontslagen nadat hij regelmatig racistisch berichten had geplaatst op zijn Facebook-profiel. Het Arbeidshof te Gent bevestigt het vonnis van 2 juni 2020

Datum: 8 oktober 2021 

Instantie: Arbeidshof Gent 

Criterium: racisme 

De feiten

Een man werkt als preventieadviseur in een sociale werkplaats waar veel werknemers met een migratieachtergrond werken. Op zijn Facebook-profiel plaatst hij regelmatig racistische berichten. De man wordt ontslagen omdat hij, gelet op de berichten die hij plaatst, ongeschikt is om de functie van preventieadviseur uit te oefenen. 

Juridische kwalificatie

De ontslagen preventieadviseur start een procedure voor de arbeidsrechtbank om zijn ontslag te betwisten. Hij vordert enerzijds een schadevergoeding wegens een overtreding van de wet van 22 december 2002 ter bescherming van preventieadviseurs omdat de correcte wettelijke procedure niet zou zijn nageleefd. Anderzijds vraagt hij ook een schadevergoeding omwille van een schending van de Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007. De man beweert namelijk dat hij ontslagen werd omdat hij politiek actief was bij het Vlaams Belang en dus werd gediscrimineerd op grond van zijn politieke overtuiging.

Beslissing

In eerste instantie, heeft de Gentse arbeidsrechtbank in haar vonnis van 2 juni 2020 geoordeeld dat de ontslagprocedure correct is verlopen en de ontslagbeslissing rechtmatig was. De rechtbank stelt: “Het plaatsen van de betrokken racistische en/of beledigende berichten op zijn facebookpagina staat haaks op de opdrachten van eiser als preventieadviseur (…). Waar van de preventieadviseur wordt verwacht dat hij de werkgever bijstaat in maatregelen ter voorkoming van pesterijen op het werk, blijkt uit het plaatsen van de berichten dat de eiser zelf geen graten ziet in het uiten van beledigende, vernederende uitlatingen.”

Het arbeidshof in Gent bevestigt dit vonnis in haar arrest van 8 oktober 2021. Het arbeidshof trekt de conclusie dat er geen schending is van de wetgeving ter bescherming van preventieadviseurs en stelt onder meer: “Zijn racistische en/of grove opmerkingen tonen aan dat hij niet geschikt of niet bekwaam is om leiding te geven aan mensen van allochtone afkomst. (…). De werkgever kan ontslag geven wanneer een persoon verwerpelijke berichten op Facebook plaatst terwijl hij tegelijk leiding geeft aan mensen waarvan een aanzienlijk deel van allochtone afkomst is. De vrijheid van meningsuiting is daardoor niet geschonden.”

Het arbeidshof besluit ook dat er geen sprake is van discriminatie op grond van politieke overtuiging. Volgens het arbeidshof werd aangetoond dat het ontslag ingegeven is door de publicatie van de Facebook-berichten en niet door het lidmaatschap van het Vlaams Belang. Het arbeidshof stelt nadrukkelijk dat sommige woorden in de berichten van racistische aard zijn en dat ze kunnen aanzetten tot haat, discriminatie of geweld, dat wat een misdrijf uitmaakt. Hoewel de ontslagen preventieadviseur enkele elementen naar voren had geschoven, wordt het vermoeden van discriminatie duidelijk weerlegd door de werkgever.

Aandachtspunten

In haar jaarverslag van 2021 besteedt Unia onder meer aandacht aan de houding op de werkvloer en het belang van gepast reageren op elke vorm van discriminatie, pesterijen en haatspraak (zie hoofdstuk 3: kunnen werken in een waarderende omgeving).

Afgekort: ArbH.Gent,  08-10-2021 

Downloads