Unia zet zich in voor het respect en de bevordering van de mensenrechten in België

Unia is een interfederaal orgaan voor gelijkheid zoals dat in elk Europees land bestaat om discriminatie en onverdraagzaamheid te bestrijden. Sinds 2018 is Unia door GANHRI erkend als Nationaal Mensenrechteninstituut (NMRI). Dit statuut erkent de rol van Unia wanneer het gaat om de bevordering en bescherming van de mensenrechten in België.

  Door te strijden tegen discriminatie en voor gelijkheid draagt Unia bij aan het respecteren van de mensenrechten van iedereen

  • Individuele ondersteuning en begeleiding van mensen die worden geconfronteerd met discriminatie. Unia wil dat iedereen kan leven in een samenleving waar zijn of haar grondrechten worden gerespecteerd, bijvoorbeeld door de strijd aan te binden tegen discriminatie op de arbeidsmarkt of tegen het aanzetten tot haat op internet.
  • Unia organiseert bewustmakingscampagnes en voert preventieve acties uit en stelt aanbevelingen op over gelijkheid en de strijd tegen discriminatie. De uitvoering van deze opdrachten maakt het ook mogelijk om de grondrechten van iedereen te verdedigen.

  Ontdek de opdrachten van Unia.

  Unia vormt een brug tussen België en de internationale bescherming van de mensenrechten

  Internationale rapportering: Unia evalueert mee de manier waarop de mensenrechten in België worden nageleefd