Werken bij Unia

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe vacatures bij Unia? Schrijf je dan hier in.

Werken bij Unia betekent werken in een organisatie die professionalisme en mensgerichtheid combineert.
Unia staat garant voor een rekruterings- en personeelsbeleid gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen, een beleid dat onze waarden volop weerspiegelt.

Selectieprocedure

Ons personeelsbeleid baseren we op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren de kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst, overtuiging, handicap, nationaliteit enz.

We streven ernaar om op de meest objectieve wijze de best geschikte kandidaat voor elke functie aan te werven:

  • Voor elke vacature een standaardformulier. We vragen alleen de strikt nodige contactgegevens van de kandidaten.
  • We communiceren transparant over loon- en arbeidsvoorwaarden.
  • Tijdens de hele selectieprocedure hebben we bijzondere aandacht voor kandidaten die een redelijke aanpassing nodig hebben.
  • Om te vermijden dat leden van de selectiecommissie zich – zelfs onbewust – door voorkeuren laten leiden, evalueren we schriftelijke testen anoniem.
  • Alle kandidaten krijgen een antwoord in elk stadium van de procedure; niet-geselecteerde kandidaten hebben recht op feedback.

Nieuw bij Unia?

Als ze in dienst treden, krijgen nieuwe collega's een passend onthaal. Zo krijgen ze onder meer een meter of peter, en mogen ze rekenen op een introductiegesprek met de directie.

Unia vindt een gezonde balans tussen werk en privé erg belangrijk. Je kan telewerken en een persoonlijk uurrooster afspreken volgens je behoeften en wensen en die van jouw dienst.

We streven naar marktconforme en correcte loonvoorwaarden (bruto barema's) en extralegale voordelen. Bovendien kunnen onze medewerkers rekenen op een volledige betaling van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, maaltijdcheques, een pensioenplan enzovoort. 

Gezondheid en werkcomfort

Unia heeft bijzondere aandacht voor welzijn op het werk en de preventie van fysieke en psycho-sociale risico’s. Daarop ziet met name onze interne preventie-adviseur toe, in samenwerking met een externe preventiedienst en de interne vertrouwenspersonen.

We werken in gezonde en comfortabele omstandigheden: onze medewerkers krijgen ergonomische bureaustoelen, aangepaste verlichting, ze kunnen rekenen op een wekelijkse fruitbedeling enzovoort.

Overleg en vorming

Via teamvergaderingen, personeelsvergaderingen, transversaal overleg, een eigen intranet en informele overlegmomenten proberen we te zorgen voor een transparante interne communicatie.

We moedigen onze medewerkers aan om interne en externe vormingen te volgen om hun competenties bij te werken en te verhogen.

Geregeld organiseert een externe instantie een enquête over de personeelstevredenheid. De resultaten zijn telkens een leidraad om onze interne organisatie bij te sturen.

Een stage bij Unia?

Omwille van de huidige gezondheidscrisis zijn de stagemogelijkheden erg beperkt. Bovendien worden alleen aanvragen voor een verplichte studiestage geaccepteerd en als de duur meer dan 6 weken is.

Dit zijn de voorwaarden :

  • Je bent ingeschreven aan een hogeschool of universiteit.
  • De stage duurt minstens een maand en liefst twee tot drie maanden of langer.
  • Het gaat om een onbetaalde stage, maar je transportkosten worden wel terugbetaald.

Hoe vraag je een stage aan?

Onze stages bestaan voornamelijk uit het opvolgen van dossiers en juridisch advies. Wij bieden geen sociale begeleidingstrajecten aan.  

We bekijken je vraag en bezorgen je altijd een antwoord.

Onze vacatures

Unia heeft op dit moment geen Nederlandstalige vacatures. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe vacatures bij Unia? Schrijf je dan hier in.

Blijf op de hoogte

Wil je de activiteiten van Unia volgen? Dat kan op verschillende manieren: