Werken bij Unia

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe vacatures bij Unia? Schrijf je in.

Werken bij Unia betekent werken in een organisatie die professionalisme en mensgerichtheid combineert.
Unia staat garant voor een rekruterings- en personeelsbeleid gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen, een beleid dat onze waarden volop weerspiegelt.

Selectieprocedure

Ons personeelsbeleid baseren we op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren de kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst, overtuiging, handicap, nationaliteit enz.

We streven ernaar om op de meest objectieve wijze de best geschikte kandidaat voor elke functie aan te werven:

  • Voor elke vacature een standaardformulier. We vragen alleen de strikt nodige contactgegevens van de kandidaten.
  • We communiceren transparant over loon- en arbeidsvoorwaarden.
  • Tijdens de hele selectieprocedure hebben we bijzondere aandacht voor kandidaten die een redelijke aanpassing nodig hebben.
  • Om te vermijden dat leden van de selectiecommissie zich – zelfs onbewust – door voorkeuren laten leiden, evalueren we schriftelijke testen anoniem.
  • Alle kandidaten krijgen een antwoord in elk stadium van de procedure; niet-geselecteerde kandidaten hebben recht op feedback.

Spontane sollicitaties

Wil je werken bij Unia? Bedankt voor je belangstelling voor onze organisatie. Helaas kunnen we spontane sollicitaties niet behandelen.

Onze aanwervingsprocedure is uitsluitend gebaseerd op actuele werkaanbiedingen.

Wil je geen enkele kans op een job bij Unia missen? Schrijf je dan zeker in voor onze jobnewsletter.

We verspreiden onze werkaanbiedingen ook via onze sociale media op LinkedIn, Facebook en Twitter. Aarzel niet deze pagina’s te volgen.

Vrijwilligerswerk bij Unia

Werken als vrijwilliger kan niet bij Unia. Je kan bij ons alleen actief zijn als werknemer of stagiair(e).

Een stage bij Unia?

De stagemogelijkheden bij Unia zijn erg beperkt. Bovendien worden alleen aanvragen voor een verplichte studiestage geaccepteerd en als de duur meer dan 6 weken is.

Dit zijn de voorwaarden:

  • Je bent ingeschreven aan een hogeschool of universiteit.
  • De stage duurt minstens 6 weken en liefst twee tot drie maanden of langer.
  • Het gaat om een onbetaalde stage, maar je transportkosten worden wel terugbetaald.

Hoe vraag je een stage aan?

Onze stages bestaan voornamelijk uit het opvolgen van dossiers en juridisch advies. Wij bieden geen sociale begeleidingstrajecten aan.  

We bekijken je vraag en bezorgen je altijd een antwoord.

Nieuw bij Unia?

Unia vindt het belangrijk om nieuwe collega’s goed te onthalen. Hiervoor ontwikkelden we een onthaalprogramma tijdens de eerste week in de job. Het programma bestaat uit een gesprek met de directie, vormingen en infosessies en kennismakingsmomenten om in een geest van vertrouwen de ploeg, de job en de manier van werken te leren kennen. Elke nieuwe collega wordt in de eerste weken begeleid door een peter of meter.

In ons personeelsbeleid is er veel aandacht voor het evenwicht tussen werk en privéleven. Telewerken is mogelijk voor een aantal taken, en er is ook een gepersonaliseerd uurrooster mogelijk, aangepast aan de noden en wensen van de collega en de dienst.

We streven naar marktconforme en correcte loonvoorwaarden (bruto barema's) en extralegale voordelen. Bovendien kunnen onze medewerkers rekenen op een volledige betaling van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, maaltijdcheques, een pensioenplan enzovoort. 

Gezondheid en werkcomfort

Unia heeft bijzondere aandacht voor welzijn op het werk en de preventie van fysieke en psycho-sociale risico’s. Daarop ziet met name onze interne preventie-adviseur toe, in samenwerking met een externe preventiedienst en de interne vertrouwenspersonen.

We werken in gezonde en comfortabele omstandigheden: onze medewerkers krijgen ergonomische bureaustoelen, aangepaste verlichting, enzovoort.

Overleg en vorming

Via teamvergaderingen, personeelsvergaderingen, transversaal overleg, een eigen intranet en informele overlegmomenten proberen we te zorgen voor een transparante interne communicatie.

We besteden bijzondere aandacht aan de ontwikkeling van vaardigheden en vormingen. Collega’s hebben een breed aanbod aan interne opleidingen. We stimuleren ze ook om externe opleidingen te volgen en studiedagen bij te wonen om verder te evolueren in hun functie.

Geregeld organiseert een externe instantie een enquête over de personeelstevredenheid. De bevindingen daaruit helpen ons om de risicopreventiemaatregelen vorm te geven en het werk, de opleidingen en zelfs onze communicatie beter te organiseren.

Volg ons op onze sociale media