Toegankelijkheidsverklaring

Unia streeft ernaar haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.unia.be.

Nalevingsstatus

De website heeft het AnySurfer-label en voldoet dus volledig aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau A. Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA omdat ze niet aan bepaalde eisen voldoet die hieronder beschreven zijn.

De FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) deed ook een audit. Uit het auditrapport blijkt dat de website gedeeltelijk conform is.

Geen tekstuele alternatieven bij lightboxen

Als een bezoeker klikt op een afbeelding, opent een contextueel venster (lightbox). De sluitbox van de afbeelding heeft enkel ‘x’ als knopteksten en niet ‘sluiten’ dat duidelijker is. Omwille van technische redenen is deze aanpassing momenteel niet mogelijk.

Minder duidelijke linkteksten

Bij oudere webpagina's kan het zijn dat het doel van bepaalde 'lees meer' of 'toon meer'-links enkel af te leiden is aan de hand van de omliggende tekst. Wij werken eraan om deze links toegankelijk te maken, zodat het linkdoel telkens duidelijk is. 

Vrijstelling voor de archieven

Www.unia.be heeft een uitgebreide databank van artikels, publicaties, rechtspraak en wetgeving rond discriminatie en racisme. In dit archief staan soms nog oude pdf-bestanden die niet volledig toegankelijk zijn. Ook pdf-bestanden die we van externen ontvingen (bijv. scans van rechtspraak) zijn niet altijd volgens de regels. Kom je zo'n bijlage tegen en is die voor jou niet toegankelijk? Laat dat dan zeker weten aan webmaster@unia.be, en dan engageren we ons om dit document voor je toegankelijk te maken. 

We werken aan een nieuwe website om deze toegankelijkheidsproblemen op te lossen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 06/03/2023.

Deze toegankelijkheidsverklaring kwam tot stand op basis van een beoordeling door AnySurfer in januari en februari 2023. De website zal opnieuw gescreend worden in maart 2025.

Feedback en contactgegevens

Ondervind je toch een toegankelijkheidsprobleem met deze website? Meld dit dan aan webmaster@unia.be, en geef ook de locatie (link) van de webpagina door waar je het probleem bent tegengekomen. 

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met het antwoord van Unia op je kennisgevingen of verzoeken die overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b), van de Richtlijn zijn verstuurd? Dan kan je in eerste instantie een klacht indienen via de website van Unia. Ben je nog niet tevreden? Dan kan je op verschillende manieren een zogenoemde tweedelijnsklacht indienen bij de federale Ombudsman.