Toegankelijkheidsverklaring

Unia streeft ernaar haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.unia.be.

Nalevingsstatus

Deze website heeft het AnySurfer-label, en voldoet dus volledig aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau A.

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA, omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan en/of omdat de volgende vrijstellingen gelden.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

Bij oudere webpagina's kan het zijn dat het doel van bepaalde 'lees meer' of 'toon meer'-links enkel af te leiden is aan de hand van de omliggende tekst. Wij werken eraan om deze links toegankelijk te maken, zodat het linkdoel telkens duidelijk is. 

De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

Www.unia.be heeft een uitgebreide databank van artikels, publicaties, rechtspraak en wetgeving rond discriminatie en racisme. In dit archief staan soms nog oude pdf-bestanden die niet volledig toegankelijk zijn. Ook pdf-bestanden die we van externen ontvingen (bijv. scans van rechtspraak) zijn niet altijd conform de regels. Kom je zo'n bijlage tegen en is die voor jou niet toegankelijk? Laat dat dan zeker weten aan webmaster@unia.be, en dan engageren we ons om dit document voor je toegankelijk te maken. 

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 23/08/2021

Deze toegankelijkheidsverklaring kwam tot stand op basis van een beoordeling door AnySurfer op 1 januari 2021 en een zelfevaluatie. De website zal opnieuw gescreend worden in januari 2023.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 23/08/2021

Feedback en contactgegevens

Ondervind je toch een toegankelijkheidsprobleem met deze website? Meld dit dan aan webmaster@unia.be, en geef ook de locatie (link) van de webpagina door waar je het probleem bent tegengekomen. 

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met het antwoord van Unia op je kennisgevingen of verzoeken die overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b), van de Richtlijn zijn verstuurd? Dan kan je in eerste instantie een klacht indienen via de website van Unia. Ben je nog niet tevreden? Dan kan je op verschillende manieren een zogenoemde tweedelijnsklacht indienen bij de federale Ombudsman.