Studiedag Socio-economische Monitoring: Arbeidsmarkt en origine 2022

Unia en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg stellen dinsdag 11 oktober 2022 de resultaten voor van het vijfde rapport van de Socio-economische Monitoring.

De Socio-economische Monitoring is een instrument dat tot doel heeft de situatie van personen op de arbeidsmarkt in beeld te brengen in functie van hun origine.

Het rapport stelt de arbeidsmarktindicatoren van 2008 tot en met 2019 voor en bevat ook gedeeltelijk gegevens voor 2020 zodat de impact van de COVID-19-pandemie op de arbeidsmarkt en in het bijzonder voor personen van buitenlandse origine in kaart kan worden gebracht. Daarnaast zijn er nieuwe thematische hoofdstukken over studentenarbeid, schoolachterstand en een analyse van detacheringen naar België.

Praktische info

 • Wanneer? Dinsdag 11 oktober 2022 in de voormiddag
 • Waar? Online of Residence Palace (Wetstraat 155 - 1040 Brussel)
 • Inschrijving? Verplicht via dit inschrijvingsformulier tot 7/10.
 • Toegankelijkheid ? De locatie is toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit. De studiedag wordt simulataan vertaald naar het Nederlands en het Frans. Andere redelijke aanpassingen kunnen in het inschrijvingsformulier worden vermeld.

Programma

9u00 - Onthaal

9u30 - Inleiding

 • Sarah Schlitz, Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit

9u45 - Voorstelling van de resultaten

 • Valérie Gilbert – Adviseur bij de Directie Studies en statistieken, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • Rachel Waerniers – Medewerkster/onderzoekster bij Unia

10u25 - Voorstelling van het hoofdstuk over detachering

 • Dr. Dries Lens – Economist, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

10u45 - Q&A over de resultaten

11u00 - Beschouwing bij de resultaten

 • Patrick Charlier – Directeur van Unia, Interfederaal Gelijkekansencentrum
 • Tom Bevers – Adviseur-generaal, Afdeling van de internationale relaties en de socio-economische studies, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

11u15 - Pauze

11u35 - Paneldiscussie

 • Sotieta Ngo – Directeur van vzw Ciré (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers)
 • Brechje Moerman – Projectcoördinator Nieuwkomers, Actiris
 • Prof. Dr. Géraldine André – Professor, Faculteit Economische, Sociale, Politieke en Communicatiewetenschappen, UCLouvain
 • Prof. Dr. Karel Neels – Hoogleraar sociologie, UAntwerpen

12u30 - Besluit

 • Pierre-Yves Dermagne, Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk

12u40 - Lunch