Andere organisaties

Mensenrechteninstellingen in België

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Telefoon: 02 274 48 00

De federale Ombudsman

Leuvenseweg 48 bus 6, 1000 Brussel
Telefoon: 0800 999 62

Hoge Raad voor de Justitie

IJzerenkruisstraat 67, 1000 Brussel
Telefoon: 02 535 16 16
E-mail: info@hrj.be

Kinderrechtencommissaris

Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
Telefoon: 02 552 98 00

Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind

Willebroekkaai, 33, 1000 Brussel

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel
Telefoon: 02 233 41 75

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Koningsstraat 138, 1000 Brussel
Telefoon: 02 212 31 67

Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen en veiligheidsdiensten

Leuvenseweg 48/4, 1000 Brussel
Telefoon: 02 286 29 11

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten

Drukpersstraat 35/1,1000 Brussel
Telefoon: 02 286 28 11

Myria, het Federaal Migratiecentrum

Koningsstraat 138, 1000 Brussel
Telefoon: 02 212 30 00

Mensenrechteninstellingen in het buitenland

Agediscrimination.info

Age Platform Europe

Art. 1 (Nederland)

Centre pour l’égalité de traitement (Luxemburg)

Commissie Gelijke Behandeling (Nederland)

Commission fédérale contre le racisme (Zwitserland)

Equality and Human Rights Commission (Verenigd Koningrijk)

Equinet

European Commission - Directorate General Justice, Fundamental Rights and Citizenship

European Disability Forum

European Network Against Racism

European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI)

European Professional Association for Transgender Health

E-mail: www.epath.eu

European Roma Information Office

European Roma Rights Center

E-mail: www.errc.org

European Website on Integration

Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI)

Fundamental Rights Agency

International lesbian and gay association – ILGA

Internet Centre Anti-racism Europe

E-mail: www.icare.to

Le défenseur des droits (Frankrijk)

Transgender Europe

Website: www.tgeu.org