Andere organisaties

Unia heeft hechte banden met Belgische en buitenlandse mensenrechteninstellingen. In ons land gaat het met name over Myria, het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Op internationaal vlak is Unia lid van Equinet en het European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI). De contactgegevens van deze en andere instellingen staan verzameld op deze pagina.

Mensenrechteninstellingen in België

Myria, het Federaal Migratiecentrum

Koningsstraat 138, 1000 Brussel
Telefoon: 02 212 30 00

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Koningsstraat 138, 1000 Brussel
Telefoon: 02 212 31 67

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel
Telefoon: 02 233 41 75

Genderkamer Vlaamse Ombudsdienst

Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
Telefoon: 1700 (gratis nummer)

Kinderrechtencommissaris

Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
Telefoon: 02 552 98 00

Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind

Willebroekkaai, 33, 1000 Brussel
Telefoon: 02 542 84 68

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Telefoon: 02 274 48 00

Hoge Raad voor de Justitie

IJzerenkruisstraat 67, 1000 Brussel
Telefoon: 02 535 16 16
E-mail: info@hrj.be

Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen en veiligheidsdiensten

Leuvenseweg 48/4, 1000 Brussel
Telefoon: 02 286 29 11

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten

Drukpersstraat 35/1,1000 Brussel
Telefoon: 02 286 28 11

De federale Ombudsman

Leuvenseweg 48 bus 6, 1000 Brussel
Telefoon: 0800 999 61

Vlaamse Ombudsdienst

Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

Le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Rue Lucien Namèche 54, 5000 Namur
Telefoon: 0800 19 199

Mensenrechteninstellingen in het buitenland

Agediscrimination.info

Age Platform Europe

Art. 1 (Nederland)

Centre pour l’égalité de traitement (Luxemburg)

College voor de rechten van de mens (Nederland)

Kleinesingel 1-3, 3572 CG Utrecht
Telefoon: +31 30 888 38 88

Commission fédérale contre le racisme (Zwitserland)

Equality and Human Rights Commission (Verenigd Koningrijk)

Equinet

European Commission - Directorate General Justice, Fundamental Rights and Citizenship

European Disability Forum

European Network Against Racism

European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI)

European Professional Association for Transgender Health

E-mail: www.epath.eu

European Roma Information Office

European Roma Rights Center

E-mail: www.errc.org

European Website on Integration

Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI)

Fundamental Rights Agency

International lesbian and gay association – ILGA

Internet Centre Anti-racism Europe

E-mail: www.icare.to

Le défenseur des droits (Frankrijk)

Transgender Europe

Website: www.tgeu.org