Leden van de raad van bestuur van Unia

Benoemingen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Effectieve leden

Louis-Léon CHRISTIANS
Sotie NGO
Christine Nina NIYONSAVYE
Bernadette RENAULD (voorzitter)
Thierry DELAVAL
Shaireen AFTAB
Yves AERTS
Els SCHELFHOUT
Herman VAN GOETHEM
Jogchum VRIELINK

Plaatsvervangende leden

Daniel SOUDANT
Maïté DE RUE
Christine KULAKOWSKI
Claire GODDING
Patrick WAUTELET
Jan THEUNIS
Jacqueline GOEGEBEUR
Bernard HUBEAU
Selahattin KOCAK
Caroline DEITEREN

Door het Vlaams Parlement

Effectieve leden

Matthias STORME
Sabine POLEYN
Hasan DUZGUN
Hedwig VERBEKE

Plaatsvervangende leden

Boudewijn BOUCKAERT
Eline DHAEN
Sami SOUGUIR
Inge MOYSON

Door het Waals Parlement

Effectieve leden

Malik BEN ACHOUR
Isabelle HACHEZ

Plaatsvervangende leden

Gisèle MARLIERE
Yves POLOMÉ

Door het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement

Effectieve leden

Ursule AKATSHI
Fahim DE LEENER (voorzitter)

Plaatsvervangende leden

Ornela PRIFTI
Steph FEREMANS

Door het Parlement van de Franse Gemeenschap

Effectieve leden

Corentin DELMOTTE
Abdoul DIALLO

Plaatsvervangende leden

Anaïs NKUNDA
Pierre-Alexandre ASMANIS DE SCHACHT

Door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

Effectief lid

Uwe Köberich

Plaatsvervangend lid

Daniel Müller