Aanzet tot haat op een blog

21 juni 2011
Actiedomein: Media/internet
Discriminatiegrond: Racisme

De auteur van een blog werd door het Centrum gecontacteerd na verschillende meldingen over de inhoud van bepaalde artikels. Het ging om teksten over de komst van woonwagenbewoners en jongeren van vreemde herkomst. Na analyse van de teksten was er volgens het Centrum sprake van aanzetten tot haat, geweld of discriminatie. Het Centrum informeerde de auteur hierover en verzocht hem om de strafbare artikels van de website te verwijderen. Hij gaf hieraan gevolg.