Discriminatie vanwege seksuele geaardheid

10 juni 2013
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid

Een instelling bevoegd voor het onthaal van minderjarigen met een problematische familiale situatie verspreidde een informatiefiche op het internet. Daarop stond te lezen: 'Een minderjarige die openlijk zijn/haar homoseksualiteit toont kan niet langer ontvangen worden, rekening houdend met het feit dat wij bijna niet meer beschikken over eenpersoonskamers.'

Na tussenkomst van het Centrum erkende de directeur van de instelling dat die voorwaarde niet meer overeenstemde met haar beleid. Het Centrum heeft de directeur geïnformeerd over de vigerende wetgeving; vervolgens is de fiche met discriminerende zinsnede offline gehaald.