Een vast bureau bij het raam voor een slechtziende

20 augustus 2020
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap

Een werkneemster met een visuele handicap vroeg haar werkgever om haar telewerktijd op te nemen, evenals een bureau bij het raam. Unia kwam tussenbeide met de werkgever, die uiteindelijk akkoord ging met de uitvoering van deze redelijke aanpassingen. 

Unia werd gecontacteerd door een medewerkster van een openbare dienst. Ze lijdt aan een visuele handicap en had haar werkgever gevraagd om haar telewerktijd naar 50% van haar werktijd in plaats van 40% aan te passen, en om een kantoor in de buurt van het raam te hebben. Deze aanpassingen werden door haar arts aanbevolen. 

De werkgever wilde niet dat ze een vast bureau bij het raam zou hebben. Hij riep de risico’s in voor de werksfeer tussen collega's, aangezien niemand anders een vast bureau heeft. 

Unia is per brief tussenbeide gekomen om de werkgever te herinneren aan het wettelijk kader: redelijke aanpassingen zijn geen voordeel maar een recht om iedereen gelijke toegang tot werk te geven. Unia drong ook aan op de noodzaak om beter te communiceren met collega's, zodat redelijke aanpassingen door iedereen correct worden begrepen. 

Naar aanleiding van deze brief heeft de werkgever de door de werkneemster en haar arts gevraagde aanpassingen uitgevoerd. 

Meer weten?