Gebarentaal bij de politie

22 mei 2012
Actiedomein: Politie en justitie
Discriminatiegrond: Handicap

Een dove persoon werd voor een verhoor opgeroepen door de Brusselse politie en moest de kosten voor de tolk gebarentaal zelf betalen. Naderhand heeft de politiecommissaris de kosten laten terugbetalen. Iedere persoon die opgeroepen wordt voor een verhoor, moet inderdaad over de mogelijkheid beschikken om zich in zijn eigen taal uit te drukken op kosten van de overheid (ofwel van de politiedienst, ofwel van het Parket als gerechtskosten). De politiediensten beschikken hiervoor over een lijst van beëdigde tolken (ook voor gebarentaal).