Geen assistentiehond in mijn appartement!

17 juli 2018
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Handicap

Een jonge vrouw met een assistentiehond heeft interesse in een appartement. Ze laat weten aan het immokantoor dat ze de woning graag zou huren. Na een maand krijgt ze een antwoord van de makelaar via e-mail: de eigenaar weigert haar kandidatuur omwille van haar assistentiehond.

Unia neemt op vraag van de vrouw contact op met het immokantoor. De zaakvoerder van het kantoor erkent dat de makelaar een fout beging, en dat het antwoord van de makelaar ingaat tegen de antidiscriminatiewetgeving.

De zaakvoerder neemt vervolgens contact op met de kandidaat-huurster om zijn excuses aan te bieden. Hij stelt haar ook gelijkaardige woningen voor, in dezelfde categorie. Tot slot contacteert de zaakvoerder de eigenaar van het appartement: hij stelt deze eigenaar op de hoogte van het gesprek met Unia en legt uit dat een assistentiehond niet geweigerd mag worden.

Meer weten?