Hier spreekt men enkel Nederlands

17 juli 2018
Discriminatiegrond: Racisme

Een vrouw die in de fitness Turks spreekt met een familielid, wordt door het personeel gevraagd om Nederlands te spreken. Ze wordt ook gewezen op de verschillende affiches die ophangen in de zaal, waarop aan de klanten gevraagd wordt om enkel Nederlands te spreken. De vrouw roept de hulp in van Unia.

Unia contacteert de uitbaters van de fitness. Die leggen uit dat ze de taalvereiste stellen omdat ze willen oproepen tot wederzijds respect. Daarop gaat Unia in dialoog met de uitbaters en leggen we uit dat de vereiste om alleen Nederlands te spreken, verregaand en disproportioneel is. Die taalvereiste sluit immers indirect klanten uit op basis van hun afkomst. De uitbaters halen na het gesprek de affiches weg.

Meer weten?